Opdateret 4. juni 2021

 

Beskatningsgrundlaget for fri bil

Fra og med 1. juli 2021 kommer der nye regler for beregning af beskatning af fri bil. Anskaffelsesprisen skal vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget skal vægtes højere.

Frem til 2025 sker der derfor årligt en reduktion på 0,5 % af satsen på 25 % for den del af grundlaget, der er under 300.000 kr. Omvendt bliver satsen på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der er over 300.000 kr., forhøjet med 0,5 % årligt fra og med den 1. juli 2021.

Satsen for beregningsgrundlaget op til 300.000 kr.

I 2022 og følgende år nedsættes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5% i 2025.
Satsen på 25 % nedsættes således til 24,5 % fra og med 1. juli 2021.  

Satsen for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr.

I 2022 og følgende år forhøjes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5% i 2025.
Satsen på 20 % bliver derfor forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021.

Beskatningsgrundlag fra og med 2025

Fra og med 2025 vil der således være én fælles sats på 22,5 %, uanset om grundlaget er under eller over 300.000 kr.

Forhøjelse af miljøtillægget

Miljøtillægget bliver forhøjet de kommende år og udgør den grønne ejerafgift med tillæg af:

  • 150% fra 1. juli 2021
  • 250 % i 2022
  • 350 % i 2023
  • 500 % i 2024
  • 600 % i 2025 og følgende år.

Oversigt over indfasning af satserne

Oversigt over indfasning af satserne for beregning af værdien af fri bil – før og efter 1. juli

Procentsatser Gældende pr. 1/7 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25,0 24,50 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20,0 20,50 21,0 21,5  22,0 22,5
Miljøtillæg med tillæg af (%) 50 150 250 350 500 600

 

Eksempel

Dette betyder, at hvis der betales en årlig ejerafgift på en bil på eksempelvis 3.000 kr., udgjorde miljøtillægget i 2020 3000 kr. + 1.500 kr. (50 % af 3.000 kr.) = 4.500 kr. for hele året.

For 2025 vil miljøtillægget udgøre 3.000 kr. + 18.000 kr. (600 % af 3.000 kr.) = 21.000 kr.

 

Elbil og arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen

 

Gældende regler

Efter gældende regler er der tale om et skattepligtigt personalegode, hvis en arbejdsgiver får opstillet en ladestander på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil.

Værdien af ladestanderen samt udgifterne til installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

 

Nye regler fra 1. juli 2021

Arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen skal fra og med den 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Der er fra og med den 1. juli 2021 endvidere indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, er ikke omfattet af denne lovændring. En ladestander (erhvervsmæssig og privat anvendt) kan efter gældende regler ikke indgå i virksomhedsordningen.

 

Bundfradrag ved deleøkonomi

Fra og med indkomståret 2021 er der indført et særligt bundfradrag på 20.000 kr. (2021) ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g CO2 pr. kilometer).

Dette bundfradrag gælder sideløbende med fradraget på 10.700 kr. (2021) ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Hvis årets bruttoindkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler overstiger bundfradraget på 20.000 kr. (2021), er kun 60 % af det overskydende beløb skattepligtigt.

 

Grøn omstilling af vejtransporten

Ændringerne sker i forbindelse med den indgående aftale om grøn omstilling af vejtransporten, hvor det er ambitionen, at der i 2030 skal være 1 mio. grønne biler i Danmark samtidig med, at man ønsker at arbejde for at stoppe salget af fossilbiler senest i 2030.

Formålet med ændringerne er ikke for at gøre det generelt billigere at blive beskattet af fri bil. Der er tale om en ændring af satserne til gunst for de billigere biler samt en forhøjelse af miljøtillægget til ugunst for biler, hvor der betales en høj grøn ejerafgift.

En enkelt skattebesparelse er dog med i de ændrede regler, nemlig skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen.

Hent Biler - skat og moms 2021

Hent vores seneste publikation – “Biler – skat og moms 2021” og bliv klogere på emnet.

Hent publikation
Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvad justering af de nye regler betyder for beskatningen af din bil.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os