Opdateret 17. februar 2021

 

Grøn omstilling af vejtransporten

Ændringerne sker i forbindelse med den indgående aftale om grøn omstilling af vejtransporten, hvor det er ambitionen, at der i 2030 skal være 1 mio. grønne biler i Danmark samtidig med, at man ønsker at arbejde for at stoppe salget af fossilbiler senest i 2030.

Formålet med ændringerne er ikke for at gøre det generelt billigere at blive beskattet af fri bil. Der er tale om en ændring af satserne til gunst for de billigere biler samt en forhøjelse af miljøtillægget til ugunst for biler, hvor der betales en høj grøn ejerafgift.

En enkelt skattebesparelse er dog med i de ændrede regler, nemlig skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen.

 

Beskatningsgrundlaget for fri bil

Efter gældende regler opgøres den skattepligtige værdi af fri bil som 25% af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20% af en resterende del.

Denne skattepligtige værdi forhøjes med den grønne ejerafgift ganget med 1,5 også kaldet et miljøtillæg.

Ændring af satserne i 2022 og senere

Satsen på 25% foreslås nedsat til 24,5% fra og med den 1. juli 2021.

Satsen for beregningsgrundlaget op til 300.000 kr.
I 2022 og følgende år nedsættes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5% i 2025. I 2022 er satsen således på 24%.

Satsen på 20% foreslås forhøjet til 20,5% fra og med den 1. juli 2021.

Satsen for den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr.
I 2022 og følgende år forhøjes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5% i 2025. I 2022 er satsen således på 21%.

Beskatningsgrundlag fra og med 2025

Fra og med 2025 er satsen på 22,5, uanset beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Forhøjelse af miljøtillægget

Efter gældende regler beregnes miljøtillægget som den grønne ejerafgift ganget med 1,5. Betales der en årlig ejerafgift på eksempelvis 2.000 kr., udgør miljøtillægget 3.000 kr., som forhøjer den skattepligtige værdi af fri bil.

Miljøtillægget bliver fra og med 2022 forhøjet 2,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til:

  • 3,5 i 2023
  • 5,0 i 2024
  • 6,0 i 2025 og følgende år.

Tabel over indfasning af satserne

Procentsatser Gældende pr. 1/7 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25,0 24,50 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20,0 20,50 21,0 21,5  22,0 22,5
Miljøtillæg 150 150 250 350 500 600

 

Elbil og arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen

 

Gældende regler

Efter gældende regler er der tale om et skattepligtigt personalegode, hvis en arbejdsgiver får opstillet en ladestander på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil.

Værdien af ladestanderen samt udgifterne til installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

 

Nye regler fra 1. juli 2021

Arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen skal fra og med den 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Der er fra og med den 1. juli 2021 endvidere indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, er ikke omfattet af denne lovændring. En ladestander (erhvervsmæssig og privat anvendt) kan efter gældende regler ikke indgå i virksomhedsordningen.

 

Bundfradrag ved deleøkonomi

Fra og med indkomståret 2021 er der indført et særligt bundfradrag på 20.000 kr. (2021) ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g CO2 pr. kilometer).

Dette bundfradrag gælder sideløbende med fradraget på 10.700 kr. (2021) ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Hvis årets bruttoindkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler overstiger bundfradraget på 20.000 kr. (2021), er kun 60 % af det overskydende beløb skattepligtigt.

Hent Biler - skat og moms 2021

Hent vores seneste publikation – “Biler – skat og moms 2021” og bliv klogere på emnet.

Hent publikation

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvad justering af de nye regler betyder for beskatningen af din bil.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste viden inden for rådgivning og revision.