Gennem mere end et helt år har alle på en eller anden måde været påvirket af den igangværende pandemi.

Set fra en revisorvinkel har de seneste 12 måneder budt på en lang række udfordringer med håndtering af og rådgivning om problemstillinger forbundet med dels hjælpepakker og dels regnskabsaflæggelse.

Revisorerklæringer i relation til udvalgte støtteordninger har helt afgørende betydning for de af vores kunder, der er ramt af de forskellige varianter af hel eller delvis nedlukning, ligesom økonomisk rådgivning til kriseramte virksomheder naturligt har fyldt mere end normalt.

Årsrapporten

Sidste år ved denne tid stod mange regnskabsaflæggere med regnskabsmæssige udfordringer, som mest handlede om, hvordan den efterfølgende begivenhed, som hele coronakrisen teknisk blev betragtet som, skulle håndteres.

Et år senere står en langt mere omfattende øvelse foran ledelserne i virksomhederne.

Der er ikke længere tale om en begivenhed, der blot skal omtales i ledelsesberetningen, men derimod en begivenhed, der potentielt kan få direkte indvirkning på værdiansættelse af aktiver og forpligtelser. Herudover skal der fortsat foretages en vurdering af, hvordan pandemien allerede har påvirket og du forventer virksomheden bliver påvirket fremover.

De mange overvejelser spænder fra spørgsmålet om virksomhedens mulighed for at overleve på både kort og lang sigt til mere konkret vurdering af behovet for nedskrivninger. Usikkerheder vedrørende eksempelvis størrelsen af hjælpepakker og indregningen af disse i regnskabet skal også indgå i overvejelserne.

Hvordan påvirker nedgang i salget af udvalgte varegrupper behovet for nedskrivning af varelageret?

Skal likviditetsmæssige problemer hos visse kunder medføre, at du skal nedskrive på tilgodehavender fra salg?

Vil en forventet lavere indtjening betyde et nedskrivningsbehov på aktiverne?

Skal du inddrage nye forudsætninger, når du skal foretage dagsværdiregulering af investeringsejendomme?

Skal du give noteoplysninger om ”situationen” under pandemien?

Spørgsmålene er flere end i en normal regnskabssæson, og derfor er det vigtigt at tage de nødvendige og relevante drøftelser med os om de regnskabsmæssige forhold, som giver anledning til overvejelser.

 

Særligt om ledelsesberetningen

Virksomheder i regnskabsklasse C og opefter er detailreguleret i stor stil – også for så vidt angår kravene til indholdet af ledelsesberetningen.

I regnskabsklasse B er kravene væsentligt mindre og færre.

Netop i en tid med meget usædvanlige og usikre økonomiske forhold er det værd at overveje indholdet af ledelsesberetningen – også i klasse B-regnskaber.

Oplysninger om forretningsmæssige risici og særlige risici ud over de almindeligt forekommende risici i branchen som følge af pandemien, samt forventninger til fremtiden, har lige nu en fremtrædende betydning for regnskabsbrugerne.

Derfor skal du overveje at give uddybende informationer herom i ledelsesberetningen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om din ledelsesberetning og dit årsregnskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os