I juniudgaven af Facit kan du læse om:

  • ESG – Godt i gang med den grønne rapportering
  • Ansættelsesbevislov – Minimumsrettigheder og krav til oplysninger
  • Ustabile renter – Behandling af låneomlægning i årsregnskabet
  • Forenkling af skattesatser – Mangel på symmetri i skatteberegningen
  • Ledelsens ansvarsfordeling – Rollefordeling mellem bestyrelse og direktion

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Facit juni 2023

Hent publikationen Facit juni 2023

Hent dit eksemplar

Indhold i publikationen Facit juni 2023

ESG: Godt i gang med den grønne rapportering

Lovgivningen på ESG-området er lige om hjørnet for de største virksomheder, og det vil hurtigt stille krav til deres værdikæder og dermed også de mange SMV’er, som er fundamentet i det danske erhvervsliv.

Læs mere

Ansættelsesbevislov: Minimumsrettigheder og krav til oplysninger

En ny lov om ansættelsesbeviser betyder, at arbejdsgivere skal give flere oplysninger om ansættelsesvilkårene, og at lønmodtagere får nye rettigheder.

Læs mere

Ustabile renter: Behandling af lånomlægning i årsregnskabet

Mange af os har væsentlig finansiering via banklån og/eller realkreditlån, og det stigende og svingende renteniveau kan medføre et ekstra pres på likviditeten samt en generelt større finansiel usikkerhed.

Læs mere

Forenkling af skattesatser: Mangel på symmetri i skatteberegningen

Der er behov for forenkling af skattesatserne for kapitalindkomst.

Ledelsens ansvarsfordeling: Rollefordelingen mellem direktion og bestyrelse