I decemberudgaven af Facit kan du læse om:

  • Den digitale medspiller i dansk SMV-land.
  • ESG og bæredygtighed, som giver mere rapportering for virksomheder.
  • Ejeraftaler: Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler.
  • Ny bogføringslov: Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL.
  • Revisorens rolle og ansvar ved forskellige typer kontrol

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Facit december 2023

Hent publikationen Facit december 2023

Hent dit eksemplar

Indhold i publikationen Facit december 2023

ChatGPT i dansk SMV-land

Den teknologiske horisont bliver konstant udvidet og med den følger spændende innovationer som fx ChatGPT, der er et af mange eksempler på AI. Men hvad kan den nye teknologi betyde for den almindelige dansker og især for dem, der leder landets små og mellemstore virksomheder?

Læs mere

ESG og bæredygtighed

Tidens helt store tema er uden tvivl ESG og bæredygtighed. Langt de fleste af os er enige om, at vi skal bidrage til den grønne omstilling og være med til at gøre en forskel, men det kan være vanskeligt at omsætte budskabet og de gode intentioner til praktik i hverdagen – både for virksomheder og rådgivere.

Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler

Vi ser ofte, at der er indgået en ejeraftale i kapitalselskaber med flere ejere af kapitalandelene. Ejerne indgår typisk ejeraftaler for at varetage interne kerneinteresser og regulere det indbyrdes forhold ejerne imellem.

Ny bogføringslov: Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL

Den nye bogføringslov fra 24. maj 2022 er bl.a. et resultat af ønsket om at lette virksomhedernes administration, men det kan give udfordringer for en række af dem, der lige nu bruger et bogførings-system, der ikke står til at blive godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere

Den lille forskel

Der kan afgives 4 erklæringstyper på årsrapporter, og disse udtrykker forskellige grader af den overbevisning, revisor har fået ved en kontrol af et regnskab. Sagt på en anden måde: Den sikkerhed, revisor opnår ved kontrollen af regnskabet, vil variere alt efter den valgte erklæringstype.