Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Nyeste skatteregler og skatteinformation

Hvert år samler vi de nyeste skatteregler og aktuelle skatteforhold i en praktisk publikation, du kan hente og læse, når det passer dig.

Vores magasiner om skat indeholder opdateringer af skatteforhold, nyt på lovgivningen inden for skat, domme og afgørelser, som har betydning for skatteområdet, temaer inden for skat og moms.

Vi tager emner op, som er højaktuelle inden for skat og moms. Det kan være temaer som:

  • Hvad er bitcoins? Og hvordan er reglerne for beskatning af bitcoins?
  • Hvordan skal du forholde dig til deleøkonomi og skat, så som Airbnb?
  • Omorganiseringen af SKAT og Folketingets ambitioner på skatteområdet

Her på siden finder finder du 2018-udgaven af publikationen, som giver dig de nyeste viden om skatteregler og skatteforhold. Download helepublikationen via nedenstående link. Eller kontakt os for at få skræddersyet rådgivning om skat til din virksomhed

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, august 2017

Formålet med publikationen “Skatteinformation, august 2017” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, august 2017

Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen?

Interesseforbundne parter skal handle på armslængdevilkår. Det betyder eksempelvis, at en hovedaktionær, der køber en ejendom af det af ham ejede selskab, skal betale den pris for ejendommen, som denne kunne have været solgt for til uafhængig tredjemand. Men praksis viser dog, at hovedaktionæren ikke altid kan nøjes med at betale markedsprisen.

Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift

For at lette generationsskiftet i danske virksomheder har Folketinget vedtaget, at bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist i perioden 2016-2020 fra 15 % til 5 %. Den lempeligere afgift gælder ved overdragelse af såvel personligt ejede virksomheder som virksomheder i selskabsform, når overdragelsen sker til børn og andre nære familiemedlemmer.

Sommerhuse med helårsstatus – hvad siger SKAT?

En ændring af planloven betyder, at pensionister allerede efter ét års ejertid må benytte et sommerhus til helårsbeboelse. Hvilken betydning har det for den fulde danske skattepligt ved flytning til udlandet og eventuel senere indtræden af fuld dansk skattepligt?

Frivillig akkord – begrænsning af skattemæssige underskud

En frivillig akkord er ofte betinget af, at skyldner påtager sig visse ydelsesforpligtelser i en given periode. I disse sager rejser sig derfor spørgsmålet om, hvornår der skal ske nedsættelse af skattemæssige underskud. Der er for nylig offentliggjort to administrative afgørelser.

Salg uden moms til andre EU-lande

Når en dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal den danske virksomhed i de fleste tilfælde indberette salget til ”EU-salg uden moms” – tidligere kendt som listesystemet. Der er dog visse salg af tjenesteydelser uden moms, som ikke skal indberettes.

Omvendt betalingspligt for moms – indenlandske handler

De seneste år er der indført regler om omvendt betalingspligt for moms ved visse indenlandske handler med varer og tjenesteydelser. Dette medfører en række administrative forpligtelser for både sælgere og købere af disse varer og tjenesteydelser.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]