Indsendelsesfristen for årsrapporterne er udskudt med en måned fra 31. maj 2021 til 30. juni 2021.

Det sker på baggrund af hastelovforslag, der gør det muligt at skubbe fristen for indlevering af årsrapporterne en måned. Med den forventede fristforlængelse balanceres hensynet til virksomheder og hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt.

 

Regnskabsklasse B og C

Der er lagt op til, at de nærmere regler bliver fastsat i en bekendtgørelse, hvor fristforlængelsen på en måned vil omfatte virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020.

Derudover er der lagt op til, at der i bekendtgørelsen bliver fastsat nærmere regler om ledelsens mulighed for at fravige vedtægtsbestemmelser af betydning for indkaldelse eller afholdelse af virksomhedens generalforsamling eller indsendelse af årsrapport.

 

Forlængelse af indsendelse af selvangivelse for selskaber og private erhvervsdrivende

Skatteministeren forlænger, i lyset af den forventede vedtagelse af lovforslag om at udskyde frist for årsrapporten, indsendelse af selvangivelse for selskaber og private erhvervsdrivende til 1. september 2021 og andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne.

Læs mere

 

Hvornår træder ændring i kraft?

Lovforslaget om at udskyde fristen for virksomhedens årsrapport forventes at blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om din årsrapport.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os