Hvor ville det dog være dejligt, hvis vi kunne præsentere et Facit, som efter behørig afspritning var fuldstændig renset for coronavirus.

Sådan er det desværre ikke. Dette nummer er – som aviser, sociale medier, trykte eller digitale tidsskrifter – stærkt inficeret af covid-19.

 

I decemberudgaven af Facit kan du bl.a. læse om:

  • Skatteministeriets lovprogram 2020/2021 – noget er på vej…
  • Luk øjnene – tæl til ti!
  • Opfyldelse af aftaler i en tid med covid-19-restriktioner – aftaler skal overholdes, læs om klausuler
  • Ændringer i årsregnskabsloven – læs om nyeste ændringer
  • (S)kattepiner i en covid-19-tid – Folketingets initiativer
  • Er udbyttet lovligt?

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Facit december 2020

Formålet med publikationen “Facit – december 2020” er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Hent dit eksemplar af Facit december 2020 her.

Hent publikationen

Fælles politisk fodslag?

Pandemien har nu hærget så længe, at vi næsten ikke orker mere, og der er ved at opstå sprækker i sammenholdet og samfundssindet, og der er heller ikke længere fodslag i det politiske landskab. Regeringen kritiseres for slingrekurs med restriktionerne, og beskyldes for at dekretere disse uden dokumentation for effekten og uden sammenhæng.

Kritikken forekommer imidlertid at være mindst lige så vilkårlig og tilfældig alene styret af, hvilke egeninteresser kritikerne har.

Facit har ikke til formål hverken at debattere eller løse så komplicerede problemstillinger, som en pandemi udgør, så påvirkningen af artiklerne er som altid af mere afsmittende karakter.

Når virksomheder indgår aftaler med hinanden om levering af produkter og ydelser, vil ledelsen i virksomhederne som udgangspunkt altid sikre sig mod konsekvenserne af forudsigelige hændelser. Det bliver først rigtig svært, hvis man skal forsøge at gardere sig mod konsekvenserne af uforudsigelige hændelser.

 

Hvordan kommer årsrapporter for 2020 til at se ud?

I foråret har mange aftaler kunnet annulleres med henvisning til generalklausuler om ansvarsfrihed i tilfælde af force majeure, men det er tvivlsomt, om man på nuværende tidspunkt stadig kan anvende force majeure-bestemmelserne på forhindringer opstået som følge af covid-19. Det er ikke en uforudsigelig hændelse længere.

Indgåelse af aftaler og kontrakter er derfor genstand for overvejelser i en af artiklerne.

Årsrapporterne for 2020 skal aflægges inden længe, og hvordan kommer de mon til at se ud? Der vil i hvert fald vise sig en markant forskydning af, hvem der har klaret sig godt, og hvem der er ude i voldsomme problemer. Visse brancher har haft stor fremgang, fordi vi som forbrugere har ændret adfærd og forbrugsmønster, mens mange andre brancher er voldsomt hårdt ramt af et massivt forbrugssvigt. De hårdest ramte er dem, der har været lukket pr. dekret.

Og hvad mon der sker, når kompensationsordninger og likviditetsforbedrende tiltag ebber ud? Det tør man næsten ikke gisne om – om end det er det, som virksomhedernes ledelser skal forsøge at forholde sig til ved aflæggelse af næste årsrapport, og efterfølgende skal vi som revisorer foretage vores egen vurdering, inden vi erklærer os.

Indhold i Facit december 2020

Skatteministeriets lovprogram 2020/2021

Facit er vi normalt lidt tøvende med at skrive om kommende lovændringer på skatteområdet, idet der ofte sker ændringer under forhandlingerne. Det gælder også i år, hvor vi minder om, at landet ledes af en mindretalsregering. De ændringer, vi skriver om i det følgende, og som fremgår af Skatteministeriets lovprogram, skal derfor tages med et gran salt, idet de alle udspringer af aftaler indgået med skiftende flertal.

Luk øjnene – tæl til ti!

I 2020 har vi haft forlængede frister for indsendelse af regnskaber og selvangivelser for 2019. Herudover har vi haft støtteordninger og muligheder for udsættelse af betalinger af eksempelvis moms til en senere dato end normalt.

Opfyldelse af aftaler i en tid med covid-19-restriktioner

Da covid-19 i slutningen af 2019 og i starten af 2020 bredte sig først i Kina og senere til resten af verden, gav det ikke kun store sundhedsmæssige udfordringer. Virksomhederne stod fra den ene dag til den anden i en situation, hvor opfyldelse af kommercielle aftaler på en helt uforudsigelig måde var besværliggjort og til tider umuliggjort af myndighedsrestriktioner.

Ændringer i årsregnskabsloven

For snart 2 år siden vedtog Folketinget en række ændringer til årsregnskabsloven, som bl.a. skulle implementere nogle bestemmelser i Regnskabsdirektivet, som ikke hidtil havde været indarbejdet i loven. I artiklen opsummerer vi de væsentligste ændringer med fokus på SMV'erne (regnskabsklasse B).

Læs mere

(S)kattepiner i en covid-19-tid

Folketinget har siden starten af foråret haft travlt med drøftelser, forhandlinger og vedtagelser af en lang række initiativer som følge af virusudbruddet tidligt på året. Det gælder også på skatteområdet, bl.a. på initiativ af Dansk Industri. Nogle af forhandlingerne har udmøntet sig i lovgivning, men ikke alle initiativer er kommet i mål og ophøjet til lov.

Er udbyttet lovligt?

Erhvervsstyrelsen påbegyndte i foråret 2020 en øget kontrolindsats over for ordinære udbytteudlodninger. Kontrolindsatserne er som oftest begrundet i, at styrelsen ved de almindelige stikprøvekontroller bliver bekendt med, at der er en overrepræsentation af fejlagtige dispositioner i de kontrollerede selskaber.