Covid-19 og myndighedernes foranstaltninger har store konsekvenser for virksomhederne i Danmark, og mange har gennem det meste af 2020 stået i en svær og uvis situation.

Situationen er nu, at konsekvenserne af covid-19-virussen er en begivenhed, der for mange virksomheder, har haft en væsentlig indvirkning på virksomhedens økonomiske forhold i regnskabsåret 2020, og som derfor bør adresseres i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporterne for 2020.

 

Ledelsesberetning

Mange virksomheders resultat for 2020 vil være væsentligt påvirket af konsekvenserne af covid-19-virussen, hvilket øger behovet for dels uddybende beskrivelse i ledelsesberetningen af ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold sammenholdt med tidligere år, dels noteoplysninger til resultatopgørelsens poster, som beskriver særlige poster i året, som følge af modtagne kompensationer.

 

Noter

Endelig kan en omtale i noterne være relevant, hvis forholdene er væsentlige for årsregnskabets retvisende billede. Oplysningskravene gælder for alle virksomheder uanset regnskabsklasse.

Som virksomhedsejer bør du overveje gennemsigtighed om de faktiske og potentielle virkninger af covid-19 for din virksomheds forretningsaktiviteter, økonomiske situation og økonomiske resultat i din årsrapport.

 

Disse forhold kan være relevante at omtale

Nedenfor finder du en række forhold, som fx kan være relevante at omtale. De gør det muligt for dine interessenter at vurdere din virksomheds risikoeksponering og afveje afkast og risiko:

  • Forretningsmæssige risici
  • Eventuelle særlige risici ud over de almindeligt forekommende risici i branchen
  • Forventede resultater for næste år
  • Usikkerhed ved indregning og måling
  • Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
  • Efterfølgende begivenheder

 

Behov for omtale af usikkerhed om fortsat drift?

Ved aflæggelsen af årsrapporten for 2020 bør du særligt overveje behovet for omtale af usikkerhed om fortsat drift, og om den nuværende situation påvirker virksomheden så væsentligt, at det kræver en omtale af efterfølgende begivenheder.

Denne omtale skal fremgå af både ledelsesberetningen og noter til årsregnskabet.

Fem situationer for din virksomhed

Konsekvenserne af covid-19 kan resultere i forskellige situationer for din virksomhed:

Situation 1

Konsekvenserne af covid-19-krisen ikke har indvirkning på årsregnskabet, men ønskes omtalt i ledelsesberetningen.

Situation 2

Konsekvenserne af covid-19-krisen har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, men ikke skaber udfordringer med virksomhedens fortsatte drift.

Situation 3

Konsekvenserne af covid-19-krisen har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, samt påvirker årsregnskabets retvisende billede, men ikke skaber udfordringer med virksomhedens fortsatte drift.

Situation 4

Konsekvenserne af covid-19-krisen skaber usikkerhed om den fortsatte drift og medfører omtale i note til årsregnskabet.

Situation 5

Covid-19-krisen medfører, at årsregnskabet ikke aflægges med fortsat drift for øje.

Fra en situation, hvor covid-19 ikke har betydet væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Til en situation, hvor konsekvenserne har så stor en indvirkning på virksomhedens omsætning, likviditet og fortsatte drift, at årsregnskabet ikke aflægges med fortsat drift for øje.

Covid-19 har betydning for indholdet i din ledelsesberetning.

 

Men skal covid-19 blot omtales i din ledelsesberetning?

Vi mener, at der ikke længere er tale om en begivenhed, der blot skal omtales i ledelsesberetningen.

Det er en begivenhed, der potentielt kan få direkte indvirkning på værdiansættelse af aktiver og forpligtelser.

Det handler om at vurdere, hvordan pandemien allerede har påvirket og forventes at påvirke din virksomhed fremover.

Læs mere om emnet

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om din ledelsesberetning og dit årsregnskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her