Opdateret 7.11.2022

 

Nettoomsætning på over 300.000 kroner

Driver du en regnskabspligtig virksomhed eller en ikke-regnskabspligtig virksomhed, hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr. skal du udarbejde en beskrivelse af følgende:

 1. Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
 2. Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis
 3. Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne (1 og 2)

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til at beskrive dine bogføringsprocedurer.

Hent skabelon

 

Hvilke virksomheder har pligt til at beskrive bogføringsprocedurer?

Bogføringspligtige virksomheder skal beskrive procedurerne for registrering af virksomhedens transaktioner uanset om registreringen sker i et digitalt bogføringssystem eller i et andet bogføringssystem.

Beskrivelsen skal vise, hvordan din virksomhed sikrer, at alle transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt.

I forhold til betryggende opbevaring af regnskabsmateriale skal din virksomhed derimod alene beskrive virksomhedens procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale, der ikke skal opbevares i et digitalt bogføringssystem. Det omfatter følgende regnskabsmateriale:

 • Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer
 • Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet
 • Dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
 • Regnskaber, opgørelser og opstillinger, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og frivilligt udarbejdede regnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven, som ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug
 • Eventuelle revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering

Indtil krav om opbevaring af virksomhedens registreringer og bilag i et digitalt bogføringssystem sættes i kraft, gælder kravet om beskrivelse af virksomhedens procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale dog for alt regnskabsmateriale i den nye bogføringslov, dvs. også for registreringer og bilag.

Vidste du, at når du digitaliserer dit bogholderi, skaber du et effektivt beslutningsgrundlag?

Vidste du, at når du digitaliserer dit bogholderi, skaber du et effektivt beslutningsgrundlag?

Nogle virksomheder er født digitale, hvor andre virksomheder først skal til at omlægge hele eller dele af virksomheden og bogholderiet.

Hvis du vil optimere bogholderiet, er digitalisering et afgørende område at kigge nærmere på. Der er både tid og penge at spare.

Se med og få 3 gode grunde for, hvorfor det er en fordel at sætte strøm til din virksomheds bogholderi.

Se video

Beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Uanset virksomhedens størrelse og kompleksitet skal beskrivelsen af virksomhedens bogføringsprocedurer i det mindste indeholde oplysninger om, hvorledes virksomheden sikrer:

 • at alle virksomhedens transaktioner bliver registreret nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse
 • at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i 5 år fra det regnskabsår, materialet vedrører
 • hvilke personer der er ansvarlige herfor

Beskrivelsen behøver ikke at være mere omfattende, end det er nødvendigt for at opfylde formålene som nævnt ovenfor. Beskrivelserne skal blot være tilstrækkelige til, at personer med rimelig indsigt i bogføring kan finde ud af, hvordan bogføringen er tilrettelagt, samt fremfinde og udskrive alt regnskabsmateriale, som ikke er i umiddelbart læselig form.

Beskrivelse skal til enhver tid være ajourført.

For at opfylde lovens krav til beskrivelse af bogføringsprocedurer vil det for de fleste mindre virksomheder være tilstrækkeligt at udfylde Erhvervsstyrelsens skabelon for virksomheders bogføringsprocedurer.

Læs mere i Erhvervsstyrelsens vejledning

 

Beskrivelse skal foreligge på den første i det kommende regnskabsår

Kravene gælder fra og med 30. september 2022. Kravene bliver implementeret således, at beskrivelsen af virksomhedens bogføringsprocedurer skal foreligge på den første i det kommende regnskabsår.

Det vil sige:

 • Regnskabsåret 01.11.2022 – 31.10.2023: beskrivelse skal foreligge senest 1. november 2022
 • Regnskabsåret 01.01.2023 – 31.12.2023: beskrivelse skal foreligge senest 1. januar 2023
 • Regnskabsåret 01.05.2023 – 30.04.2024: beskrivelse skal foreligge senest 1. maj 2023
 • Regnskabsåret 01.07.2023 – 30.06.2024: beskrivelse skal foreligge senest 1. juli 2023
 • Regnskabsåret 01.10.2023 – 30.09.2024: beskrivelse skal foreligge senest 1. oktober 2023

Manglende overholdelse af kravet medfører bøder. Bødestørrelsen starter ved 10.000 kr. og kan beløbe sig op til 1.5 mio. kr. – alt efter, hvor omfattende overtrædelserne er.

Hent skabelon

Vi står klar til at hjælpe

Skriv en mail, giv et kald eller kig forbi til en snak om, hvad den nye bogføringslov betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os