Opdateret 24.03.2020

 

Garantiordning for SMV’er

Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. Derfor indføres en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af covid-19.

Garantiordningen administreres af Vækstfonden.

Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet en nedgang i omsætningen på over 30%. Garantiordningen omfatter:

  • Garantien dækker 70% af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab.
  • Garantien har en løbetid på op til 7 år der nedskrives årligt, lineært.

Det er SMV’ere som er omfattet af ordningen. SMV’ere er defineret som:

  • beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  • en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Garantiordningen etableres i samarbejde med din bank eller pengeinstitut og koster en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.

Læs mere hos Vækstfonden

 

Garantiordning for større virksomheder

Vækstfonden kan garantere for store virksomheders lån eller kredit i finansieringsinstituttet, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30% som følge af spredningen af covid-19.

Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et tab i omsætningen på over 30%. Garantiordningen omfatter:

  • Garantien dækker 70% af finansieringsinstituttets eventuelle tab.
  • Garantien har en løbetid på op til 6 år der nedskrives årligt, lineært.

Ordningen en målrettet store virksomheder der er defineret som:

  • over 250 medarbejdere (årsværk) og/eller
  • en omsætning på mere end 372 mio. kr. og en balancesum på over 320 mio. kr. om året.

Garantiordningen etableres i samarbejde med din bank eller pengeinstitut og koster en stiftelsesprovision på 0,25% af garantibeløbet og en årlig provision der opgøres på baggrund af konkret kreditrating.

Læs mere hos Vækstfonden

 

Sådan søger du

Garantien skal søges gennem din virksomheds bank eller finansieringsinstitut. Tal med banken om muligheder for at anvende covid-19-garantien, der også skal ansøge om garantien hos Vækstfonden.

Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for 48 timer.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan de statslige garantiordninger understøtter din virksomheds likviditet.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her