Ændringen af reglerne betyder, at selvstændige, som har været ramt af tvangslukning og står til at skulle tilbagebetale kompensation, kan beholde kompensation for tabt omsætning, for perioden de har været tvangslukket.

Hjælpepakkerne, som blev etableret i foråret, har været et vigtigt redskab til at hjælpe de danske virksomheder i coronakrisen.

Der er dog selvstændige, der har været ramt af tvangslukning, som med de nuværende regler står over for at skulle tilbagebetale hele kompensationen, de har modtaget i ordningen for selvstændige.

Det skyldes, at de har været lukket ned kortere end den periode, kompensationsordningen dækker. Og at de efter genåbning af deres virksomheder har haft så stor omsætning, at de ikke længere lever op til kravet om omsætningsnedgang i den samlede periode i kompensationsordningen.

Derfor er regeringen og Folketingets partier enige om at justere kompensationsordningen for selvstændige, så de kan beholde kompensationen for den periode de var tvangslukkede og ikke havde nogen omsætning.

 

Ændring med tilbagevirkende kraft

Ændringen af kompensationsordningen vil ske med tilbagevirkende kraft og vil derfor omfatte alle tvangslukkede selvstændige i kompensationsordningen.

Selvstændige, der har været ramt af tvangslukning, vil fortsat være berettigede til kompensation for hele kompensationsperioden, hvis de har haft et omsætningstab på minimum 30% i den samlede kompensationsperiode.

 

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad ændringen af kompensationsordningerne betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os