Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser. Den nye aftale kommer efter, at aftalen om lønkompensation udløb lørdag 29. august 2020.

 

Den midlertidig arbejdsdelingsordning giver en række muligheder

Der er tale om såkaldt ”midlertidig arbejdsfordelingsordning”, der giver mulighed for, at lønmodtageren arbejder mindre i en periode, deler opgaver med kollegaerne og får en større portion dagpenge i den periode, hvor vedkommende holder fri.

Den nye aftale kommer efter, at aftalen om lønkompensation udløb lørdag den 29. august 2020. En ordning, der gav virksomheder mulighed for at sende ansatte hjem med løn dækket af staten.

 

En supplerende ordning til den eksisterende arbejdsfordelingsordning

På grund af den ekstraordinære situation med covid-19 er parterne enige om, at ordningen skal etableres ved lov. Loven vil på afgrænsede punkter træde i stedet for allerede indgåede overenskomster.

Iværksættelsen af den nye midlertidige arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet i lighed med iværksættelsen af arbejdsfordelinger i dag. Der vil være tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning.

Aftaleparterne opfordrer til at anvende den nye midlertidige ordning. En ophørt arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning er ikke til hindring for en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. På den samme virksomhed (p-nummer) kan ikke anvendes arbejdsfordelinger efter forskellige ordninger på samme tid.

 

Ny ordning gælder frem til årsskiftet

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning udmøntes hurtigst muligt og vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

 

Dyk ned i hele aftalen her

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige arbejdsfordelingsordning betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os