Vi har listet de vigtigste dele af aftalen; kompensationsordningerne for faste omkostninger, kompensationsordningen for selvstændige og freelancere, genåbningen af momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder samt lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

 

Hvem kan få hjælp?

Det gælder fortsat, at virksomheder og selvstændige mv. under kompensationsordningerne skal være direkte eller indirekte omfattet af følgende begrænsninger:

 • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv.
 • Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud)
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Disse kompensationsordninger er udvidet

En lang række kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021:

De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger og faste omkostninger light;

 • Den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger
 • kompensation for faste omkostninger til barer, restauranter og caféer
 • kompensation for faste omkostninger “light”
 • kompensation for faste omkostninger til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer.

Kompensationsordningen for arrangører.

Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører mv.,

 • Herunder kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst og sæsonafhængige (inkl. kompensation for leverandører til virksomheder ramt af forbud mod at holde åbent og begrænsning i åbningstid samt for leverandører til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem).
 • Herunder freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nr., fx professionelle musikere, lys- og lydudstyrsleverandører mv., omfattes også af de i dette punkt nævnte kompensationsordninger.

Garantiordningen i Rejsegarantifonden for pakkerejseudbydere.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed.

Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.

De generelle kompensationsordninger, som med denne aftale forlænges og justeres, omfatter også kultur- og idrætslivet.

 

Udvidelse af kompensationsordninger for faste omkostninger

Kompensationsordningerne for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35% til 30%. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90%.

Faste leverandører til pelsdyravlere, for eksempel fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

 

Genåbning af momslåneordning

For at øge virksomhederne likviditet fik små og mellemstore virksomheder i foråret mulighed for at få udbetalt tidligere indbetalt moms (for 2. halvår 2019 / 4. kvartal 2019) samt indbetalt lønsumsafgift opgjort efter metode 4 (for 1. kvartal 2020) som et rentefrit lån.

Denne ordning bliver genåbnet, så de virksomheder, der ikke fik søgt om det rentefrie lån, får mulighed for at ansøge om lånet.

Fristen for tilbagebetaling er den 1. november 2021, hvilket både gælder for de virksomheder, der fik lånet i foråret, og for de virksomheder, der får lånet under genåbningen.

 

Lønkompensation for tvangslukkede virksomheder

Fra den 30. august 2020 til og med den 30. oktober 2020 har tvangslukkede virksomheder haft mulighed for at ansøge om at modtage lønkompensation, hvis virksomhederne:

 • har været omfattet af forbud mod at holde åbent
 • ikke har haft nogen omsætning i kompensationsperioden
 • har haft hjemsendt minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder er nu forlænge med den nye aftale til og med den 31. januar 2021.

 

Afventer bekendtgørelse

Udvidelse af hjælpepakkerne blev forhandlet færdig mellem de politiske partier natten til onsdag den 28. oktober. I de kommende dage forventes de enkelte tiltag at blive foldet mere ud for offentligheden.

Endvidere afventes EU godkendelse forinden udvidelsen endeligt vil kunne udmøntes i en bekendtgørelse.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad udvidelsen af kompensationsordningerne og genåbning af momslån betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os