Opdateret 01.09.2020

 

Kan min virksomhed ansøge kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche og virksomhedsform (bortset fra freelancere uden CVR-nr. – B-indkomst), kan søge om kompensation.

Hvis din virksomhed har været omfattet af en eller flere af nedenstående covid-19-restriktioner, kan du søge om kompensation for faste omkostninger i perioden fra og med 9. juli til og med 31. august 2020.

Hvis din virksomhed er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og med 8. august 2020.

 

Virksomheden skal være berørt af et af følgende forhold:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Målgruppen for ordningen er uændret virksomheder, der er omfattet af forbud mod at holde åbent samt virksomheder jf specifikke krav i den gældende ordning.  Følgende lempelser indføres:

 • Krav om andel af omsætning for udenlandske kunder udgår
 • Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer
 • Øget adgang til kompensation for nedskrivninger på varer for virkosmheder der har forbud mod at holde åbent
 • Underleverandører til tvangslukkede virksomheder får mulighed for delvist at blive omfattet.

Ovenstående lempelser indføres fra d. 9. juli 2020, så de kommer også til gælde for den nuværende midlertidige målrettede ordning.

 

Derudover skal din virksomhed:

 • have et dansk CVR-nummer
 • være etableret senest 9. marts 2020
 • have en omsætningsnedgang på mindst 35 % sammenlignet med referenceperioden som følge af covid-19
 • have faste omkostninger for mindst 8.000 kr. i kompensationsperioden.

 

For virksomheder, der er genåbnet efter den 8. juni 2020, er ordningen tilpasset som følge

 • Du kan søge kompensation for perioden fra og med 9. juli til og med 8. august 2020.
 • Du skal have faste omkostninger i samme periode for min. 4.000 kr.
 • Kompensationen udgør maksimalt 30 mio. kr.

 

Sådan dækker ordningen

Du kan få kompensation for mellem 25% og 80% af virksomhedens faste omkostninger i kompensationsperioden afhængig af størrelsen på omsætningstabet.

Hvis din virksomhed har været midlertidigt forpligtet til at holde lokalerne fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning og ikke har haft omsætning i samme periode, kan du få kompensation for alle virksomhedens faste omkostninger.

Maksimumbeløbet for virksomhedens faste omkostninger er dog op til hhv. 60 mio. kr. for de virksomheder, der er påbudt lukket i hele perioden, og 30 mio. kr. for de virksomheder, der er omfattet af genåbningen fra 8. juni.

Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode. Det gælder fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

 

Hvilken periode kan jeg få kompensation for?

Din virksomhed kan under bestemte forhold få midlertidig kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger i perioden fra og med 9. juli til og med 31. august 2020.

Hvis din virksomhed er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og med 8. august 2020.

 

Krav til din dokumentation

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 

Omsætning

Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden samt den realiserede omsætning i den referenceperiode, hvor virksomhedens nedgang i omsætning beregnes i forhold til.

Virksomheder, som er påvirket af forsamlingsforbud, grænselukninger eller Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal også oplyse om virksomhedens forventede og realiserede omsætning direkte knyttet hertil.

 

Faste omkostninger

Virksomhedens realiserede omkostninger i tre måneder samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.

 

Seneste resultat

Virksomhedens realiserede seneste resultat for en periode på 12 måneder, såfremt dette er negativt.

 1. Såfremt seneste resultat (underskuddet) udgør mere end 50% af de faste omkostninger, skal virksomheden efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen indsende forventet resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.
 2. Virksomheder, som grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019, kan anvende en anden referenceperiode.

 

Dokumentation vedr. restriktioner

En erklæring samt dokumentation på hvilke af følgende restriktion(er), virksomheden er omfattet af:

 1. Forbud mod at holde åbent
 2. Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
 3. Forsamlingsforbud på over 500 personer
 4. Grænselukninger
 5. Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Revisorpåtegning

Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

 

Sådan søger du om kompensation

Din virksomhed kan under bestemte forhold få midlertidig kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger i perioden fra og med 9. juli til og med 31. august 2020. Hvis din virksomhed er genåbnet mellem 8. juni og 8. august 2020, kan du opnå kompensation til og med 8. august 2020.

Ansøg her

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2020

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige sommerkompensation betyder for din virksomhed og dine faste omkostninger.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her