Opdateret 01.09.2020

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for freelancere selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af covid-19 forventer at opleve et indtægtstab.

Regeringen og Folketingets partier har endvidere lanceret en hjælpepakke til selvstændige uden et CVR-nr. Den selvstændige kan få kompensation for op til 90% af forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Personen skal på tro- og love anføre et forventet indkomsttab på mindst 30% som konsekvens af covid-19 i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Det vil blive undersøgt, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen.

Ordningens dækker personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

 

Begrænsninger

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55%. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

 

Ansøgning

Ansøgningen om kompensation foregår digitalt, og alle der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

9. marts – 8. juni 2020: Udløbet
9. marts – 8. juli 2020: Udløbet
9. juli 2020 – 8. august 2020: Ansøgningsfrist 31. oktober 2020

Ansøg her

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder dig som freelancer. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.