Sundhedsmyndighederne har på baggrund af stigende smittetal med covid-19 vurderet, at det er nødvendigt at begrænse åbningstiden for barer, restauranter og caféer mv. Den type erhverv er derfor pt. begrænset i at holde åbent og drive deres forretning som normalt.

Denne begrænsning i åbningstid har negative konsekvenser for de berørte virksomheder, da en del af deres omsætningsgrundlag forsvinder. Regeringen og Folketingets partier har derfor besluttet, at de kan få kompensation i den periode, hvor de er begrænset i deres åbningstider.

Du kan søge om kompensation fra den 19. august 2020, hvor den første regionale nedlukning af barer, restauranter og caféer mv. fandt sted. Kompensationen gælder til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud.

Får andre brancher lignende restriktioner, kan kompensationen udvides.

Du kan søge om to former for kompensation:

  1. kompensationsordning for faste omkostninger
  2. kompensationsordning for selvstændige

 

1. Kompensation for faste omkostninger

Barer, restauranter og caféer mv., der har forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, kan søge om kompensation for faste omkostninger som f.eks. husleje efter trappemodellen.

Virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct., kan få 25 pct. kompensation, mens virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover kan få 80 pct. kompensation. Helt små virksomheder kan få 90 pct. af deres faste omkostninger i kompensation, hvis de vælger at holde lukket i en kortere periode.

 

Sådan dækker ordningen

Virksomheden skal leve op til følgende krav:

  • Virksomheden skal kunne dokumentere at være ramt af indskrænkende åbningstider ift. hvad der er virksomhedens normale åbningstider.
  • Virksomheden skal have en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. som følge af den begrænsede åbningstid.

Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan bruge den revisorerklæring, der er lavet ved tidligere.

For virksomheder der bliver kompenseret i under en måned og ikke tidligere har ansøgt, kan kravet til revisorerklæring lempes.

Underleverandører, hvis altovervejende leverancer går til barer, restauranter og caféer mv. er ligeledes kompensationsberettiget. Rækkevidde og definition af underleverandør i denne sammenhæng må afvente, at den politiske aftale udmøntes i en bekendtgørelse fra Erhvervsministeren.

Det vil desuden stadig være muligt for virksomheder, som er omfattet af fx et forbud mod at holde åbent, grænselukninger, forsamlingsforbuddet på over 500 personer, at ansøge om kompensation for deres faste omkostninger til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud.

 

2. Kompensation for selvstændige

Selvstændige, der driver barer, restauranter, caféer mv. kan søge om kompensation efter den eksisterende kompensationsordning for små selvstændige, hvis de har fået begrænset deres åbningstider.

 

Sådan dækker ordningen

Der gælder følgende krav:

  • Virksomheden skal kunne dokumentere at være ramt af indskrænkende åbningstider ift. hvad der er virksomhedens normale åbningstider.
  • Virksomheden skal have en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. som følge af den begrænsede åbningstid i mindst 14 dage.

Kompensation udgør 90 pct. af omsætningstabet dog maks. 23.000 kr./mdr.

Selvstændige, som er tvangslukkede f.eks. diskoteker og natklubber, kan stadig få kompensation i den eksisterende kompensationsordning for selvstændig, som gælder til og med den 31. oktober med mulighed for forlængelse året ud.

Der afsættes 100 mio. kr. til yderligere økonomisk hjælp til branchen.

 

Arrangementer

Arrangører, som må aflyse arrangementer med 350 personer eller derover, kan stadig søge om kompensation via arrangørordningen, til og med den 31. oktober 2020. Det kan f.eks. være arrangører af professionelle sportsturneringer.

På samme måde vil en bar, restaurant eller café mv., der må aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement, også kunne få kompensation.

 

Arbejdsfordelings- og lønkompensationsordning

Virksomheder med begrænset åbningstider kan bruge den nye arbejdsfordelingsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik aftale om den 30. august 2020.

Virksomheder, der er fuldt ud tvangslukkede, kan desuden stadig bruge lønkompensationsordningen, indtil forbuddet bliver ophævet.

 

Sådan søger du kompensation

Kompensationen gælder fra 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad kompensationsaftalen betyder for din bar, restaurant eller café.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os