Opdateret 20.08.2020

I ny kompensationsordning er der ekstra hjælp at hente for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere, der normalvis genererer en stor andel af deres årlige omsætning i sommermånederne.

 

Hvem gælder kompensationsordningen for?

For at være dækket af ordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. skal en ansøger:

  • Have en omsætningsnedgang på mindst 50 pct. i den periode, som der søges kompensation for.
  • Kunne dokumentere, at ansøgers gennemsnitlige månedlige omsætning i månederne maj, juni, juli eller juni, juli og august mormalt er minimum 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over hele året.
  • Kunne dokumentere gennem kontrakter, aftaler mv., at omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af covid-19, og
    hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået kompensation via kompensationsordningen til arrangører, eller hvor det eller de pågældende arrangementer ville være
    kompensationsberettiget i arrangementsordningen.

Med ordningen kan der søges kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen op til 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit og i alt op til 111.000 kr. over den tremåneders kompensationsperiode.

Der kan søges enten for perioden 1. maj – 31. juli 2020 eller for perioden 1. juni til 31. august 2020.

 

Skal du have et CVR-nummer for at kunne ansøge?

Du skal ikke have et CVR-nummer. Ordningen gælder både for selvstændige registreret i CVR og for freelancere eller kombinatører med både A- og B-indkomst.

Du skal til gengæld have et dansk CPR-nr. og have faste arbejdssteder i Danmark.

 

Eksempler

Eksempler på hvordan forskellige dele af økosystemet i den danske eventbranche kan være omfattet af den kommende kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

 

Band med crew

Følgende er et eksempel på et band med fem musikere, hvoraf de to er egentlige ejere, som betaler de tre øvrige for at spille til koncerter over sommeren. Derudover har bandet et crew bestående af en lydtekniker,
en lystekniker, fire dansere, en chauffør og tre teknikere, som skal bistå afviklingen af koncerterne. Altså et crew på 10 personer.

Der er således tale om i alt 15 personer, som havde forventet en omsætning som følge af bandets sommerturne, som nu er aflyst.

Hvis de 15 personer har en sæsonafhængig omsætning, og i øvrigt lever op til kriterierne i ordningen, vil de med regeringens forslag alle kunne modtage op til 37.000 kr. i kompensation i gennemsnit pr. måned i perioden d. 1. juni til d. 31. august. Dette gør sig gældende for de to ejere af bandet, der som to selvstændige, der hver ejer halvdelen af virksomheden med samme CVR-nummer, kan søge om kompensation på til sammen 74.000 kr. om måneden – altså 37.000 kr. til hver.

De tre hyrede musikere, som i eksemplet skulle modtage honorarer fra bandet som personlig B-indkomst, vil hver især kunne søge om kompensation for op til 37.000 kr. per måned. Det samme gør sig gældende for de ti personer i bandets crew, som hver især kan søge om kompensation for op til 37.000 kr. pr. måned, hvis de lever op til kriterierne for ordningen, herunder at der foreligger en kontrakt eller anden aftale mellem bandet og det enkelte crew-medlem.

Det gælder også hvis de ikke er registreret med deres egen virksomhed i CVR men i stedet er freelancere eller kombinatører med både A og B-indkomst. Samlet set vil bandet og de forskellige selvstændige og freelancere i deres crew kunne modtage op til 1.665.000 kr. i kompensation for tabt omsætning over de tre måneder.

 

Selvstændig scenograf

En scenograf med en enkeltmandsvirksomhed, der lever af at bygge og opsætte scener, er ramt af aflysninger sommeren over på grund af coronaen. Scenografen har langt størstedelen af sin omsætning i sommerhalvåret i forbindelse med lokale festivaler og arrangementer. Der kan derfor søges om kompensation i ordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. som selvstændig virksomhedsejer.

Søger scenografen som selvstændig med eget CVR, skal scenografen som udgangsunkt basere sin ansøgning på sit årsregnskab for 2019, hvoraf det tydeligt fremgår, at scenografen i 2019 omsatte for mere
end 120.000 kr. Hvis scenografen i øvrigt lever op til kriterierne for ordningen, vil scenografen kunne blive kompenseret med op til 37.000 i gennemsnit pr. måned for de tre måneder, der søges kompensation for.

 

Musiker

En konservatorieuddannet musiker supplerer sin indtægt på ca. 100.000 kr. om året som timeansat ved en musikskole ved at spille, optræde, turnere og indspille med danske artister og med eget band.

Musikeren har typisk aftalt turnéer af 4-6 ugers varighed i forskellige konstellationer i enten forårsmånederne marts, april, maj eller sommermånederne juni, juli eller august.

Alle koncerterne er aflyst, hvilket giver musikeren et tab på ca. 150.000 kr. Dette tab ville tidligere kunne være kompenseret med 23.000 pr. måned, men med den nye aftale kan musikeren søge kompensation som kunstner med kombinationsindkomst på op til 37.000 pr. måned og 111.000 kr. i alt over tre måneder. Naturligvis under forudsætning af, at musikeren opfylder kriterierne for ordningen.

 

Freelancefotografen

En freelancefotograf, der er vant til at blive hyret af de store danske festivaler til at tage billeder af de største stjerner på scenen, har ikke haft arbejdsopgaver henover sommeren, men har dog småjobs resten
af året. Da freelancefotografens B-indkomst hovedsageligt er knyttet til de aflyste sommerfestivaler, kan fotografen søge kompensation i ordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. som freelancer med B-indkomst.

Fotografen søger ordningen som freelancer, og skal i udgangspunktet basere ansøgningen på årsopgørelsen for 2019, hvoraf det skal fremgå tydeligt, at freelancefotografen i 2019 erhvervede B-indkomst for mere end 120.000 kr. Hvis fotografen i øvrigt lever op til kriterierne for ordningen, vil fotografen kunne blive kompenseret med op til 37.000 pr. måned for de tre måneder, der søges kompensation for.

 

Sådan ansøger du kompensationsordningen

Søg om kompensation som selvstændig med CVR-nummer

Ansøg her

Søg om kompensation som freelancer med B-indkomst

Ansøg her

Søg om kompensation som freelancer med både A- og B-indkomst

Ansøg her

 

Ansøgningsfristen for at søge kompensationsordningerne er 31. oktober 2020.

 

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad kompensationsordningen betyder for dig som sæsonafhængig selvstændig eller kunstner.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her