Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 10. december 2020 indgået en trepartsaftale om at genindføre lønkompensationsordningen. Som følge af de forhøjede smittetal har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt at udvide den netop aftalte lønkompensationsordning til hele landet.

Lønkompensationsordningen var oprindeligt aftalt til kun at omfatte de kommuner, der var berørt af restriktioner, hvilket pr. 9. december omfattede 38 kommuner.

 

Lønkompensation bliver nu genindført i hele landet i alle brancher

Udvidelsen af lønkompensationen til hele landet sker for at redde så mange arbejdspladser og virksomheder som muligt. Udvidelsen til hele landet skyldes, at når så mange kommuner er underlagt ekstra restriktioner, vil det i realiteten være virksomheder i hele landet, som vil være påvirket af situationen.

Lønkompensationsordningen tilbage fra foråret bliver dermed genindført til hele landet, samtidig med at ordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, også fortsat gælder. Tvangslukkede virksomheder vil kunne vælge, hvilken af ordningerne de ansøger om kompensation fra. Vælger de den generelle lønkompensation, der nu indføres i hele landet, så vil det bl.a. betyde, at fx restauranter godt kan sende nogle tjenere hjem på lønkompensation, mens andre ansatte som kokke tilbereder takeaway. Det kan være med til at holde gang i omsætningen.

Lønkompensationsordningen baserer sig på de samme forudsætninger som den tidligere generelle lønkompensationsordning, gældende fra og med den 9. marts til og med den 29. august. Det er således et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

I modsætning til forårets ordning kan virksomheder nu vælge mellem at søge kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden.

Lønkompensationsordningen vil gælde fra den 9. december 2020 og frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 3. januar.

 

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30%.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100% af de faste omkostninger.

Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensationsperioden er sat til at følge den restriktionsperiode, der foreløbigt gælder til den 3. januar 2021 for hele landet.

 

Kompensation til selvstændige mv.

Selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. får ligeledes mulighed for at søge kompensation for tabt omsætning.

Reglerne for at modtage kompensation er de samme, dvs. der skal være et forventet omsætningstab på minimum 30% i kompensationsperioden. Referenceperioden vil være den tilsvarende periode sidste år.

Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90% af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog max 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.

Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog max 20.000 kr. pr. måned.

I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75% af kunstnernes tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad genåbningen af kompensationsordningerne betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os