Det er muligt for selvstændige og virksomheder at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, de har modtaget fra Erhvervsstyrelsen allerede nu for nogle af kompensationsordningerne. Det vil sige før der skal ske indberetning af faktiske beløb og der foretages efterkontrol og eventuel efterregulering af kompensationsbeløbet.

Erhvervsstyrelsen påpeger, at ved frivillig tilbagebetaling af kompensation til Erhvervsstyrelsen refunderes en tilbagebetaling ikke. Der er fastsat et minimumsbeløb på 10.000 kr. for frivillige tilbagebetalinger, og der bliver ikke behandlet tilbagebetalingsanmodninger på mindre end det fastlagte minimumsbeløb.

 

Hvis du vælger at tilbagebetale det fulde beløb

Hvis du som selvstændig eller virksomheden frivilligt vælger at tilbagebetale den fulde kompensation, anser Erhvervsstyrelsen sagen for afsluttet ved modtagelsen af det fulde beløb. Der vil derfor ikke foregå yderligere sagsbehandling.

I særlige tilfælde, hvor der fremkommer informationer, som ansporer til yderligere kontrol, kan sagen ifølge Erhvervsstyrelsen blive genåbnet og pålagt revision.

 

Hvis du vælger at tilbagebetale dele af den udbetalte kompensation

Vælger du at tilbagebetale dele af den udbetalte kompensation fra Erhvervsstyrelsen, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler.

Beløbet er ikke en myndighedsbeslutning eller udtryk for en myndigheds vurdering.

Uanset om du vælger at tilbagebetale hele, eller dele af kompensationen, vil din kompensationssag først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af din virksomheds sag.

 

Få overblik over tilbagebetaling af de forskellige ordninger

Se virksomhedsguiden

Sådan anmoder du om frivillig tilbagebetaling af kompensation

1: Du skal udfylde en anmodningsblanket

Hvis du ønsker at tilbagebetale for flere kompensationsordninger, skal du sende en anmodningsblanket for hver kompensationsordning.

2: Send dernæst den udfyldte anmodningsblanket

Send dernæst den udfyldte anmodningsblanket via til frivilligtilbagebetaling@erst.dk. Mailboksen er krypteret, og vil derfor blive modtaget som sikker post. I blanketten oplyses det beløb du ønsker at tilbagebetale, det sagsnr. som fremgår af det udbetalingsbrev du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, samt en kontaktperson i virksomheden.

3: Erhvervsstyrelsen fremsender bekræftelse

Erhvervsstyrelsen fremsender efterfølgende en bekræftelse på, at anmodningen er modtaget, samt et ”betalingskrav” på det tilbagebetalingsbeløb, du har oplyst.

4: Virksomheden indbetaler det fastsatte ”betalingskrav”.

5: Erhvervsstyrelsen sender en bekræftelse på, at beløbet er modtaget

Det tilbagebetalte beløb vil herefter indgå i den endelige opgørelse af kompensationsbeløbet, der vil blive fastsat i forbindelse med efterkontrollen af kompensationssagen.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad en fuld eller delvis tilbagebetaling af kompensationsordninger betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her