Ved større afskedigelser kan din virksomhed via jobcentret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget.

Varslingsindsatsen er en hjælp, jobcentret kan give til de ansatte, der er omfattet af større afskedigelser bl.a. som følge af coronavirus/covid-19.

 

Hvordan kan varslingsmidler anvendes?

Varslingsmidler kan anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger.

 

Kan min virksomhed få hjælp i varslingsindsatsen?

For at jobcentret kan søge om varslingsmidler skal du have varslet større afskedigelser forstået som, afskedigelse af mindst 50 % af de ansatte på et arbejdssted med flere end 20 ansatte.

 

Hvordan søger jeg om midler i varslingspuljen?

Det er jobcentret, der søger om midler fra varslingspuljen.

I samarbejde med jobcentret skal du udarbejde en ansøgning om varslingsmidler, som blandt andet beskriver, hvilke initiativer der søges midler til.

Det er jobcentret, som sender ansøgningen til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Aalborg.

 

Læs mere

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad varslingsmidler og varslingspulje betyder for din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her