Loven gælder med tilbagevirkende kraft

Arbejdsgiver har ret til refusion for lønmodtagere og selvstændige har ret til dagpenge fra første fraværsdag.

Loven træder i kraft den 16. december 2021, men har tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder for fravær i perioden (begge dage inkl.):

23. november 2021 til 28. februar 2022.

Loven gælder også for lønmodtagere eller selvstændige, som har første sygefraværsdag inden den 23. november 2021, og hvor sygefraværet opfylder betingelserne og personen stadig er fraværende den 23. november 2021.

Det betyder, at hvis din medarbejder har haft første fraværsdag før den 23. november, og stadig er omfattet af arbejdsgiverperioden, vil der være ret til sygedagpenge fra den 23. november, hvis lovens betingelser er opfyldt.

 

Hvad betyder loven for dig som arbejdsgiver?

Loven betyder, at du som arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er:

  • Dokumenteret smittet med covid-19
  • Eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Loven gælder tilsvarende, at du som selvstændig erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge, hvis du eller medarbejdende ægtefælle er:

  • Dokumenteret smittet med covid-19
  • Eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Du har ikke ret til tidlig refusion / sygedagpenge, hvis...

Du har ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen eller du som selvstændig har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Hvornår er første fraværsdag?

Nær kontakt

Hvis din medarbejder eller du som selvstændig skal i isolation efter sundhedsmyndigheders anbefaling, er første fraværsdag den første dag, man er i isolation.

Smittet

Hvis din medarbejder eller du som selvstændig er testet positiv, er første fraværsdag den dag, hvor man ikke kan arbejde på grund af symptomer og ikke den dag, hvor man får testsvaret.

Dokumentation for smitte eller isolation

Det er op til dig som arbejdsgiver at sikre dig, om medarbejderen er smittet med covid-19 eller skal være i isolation som nær kontakt, inden der anmodes om tidlig refusion.

Du kan som arbejdsgiver anmode om dokumentation for den positive test eller anmode om en tro og loveerklæring på, at din medarbejder følger sundhedsmyndighedernes anbefaling for selvisolation som nær kontakt.

 

Sådan ansøger du

Arbejdsgivers ret til refusion for lønmodtagere

Ansøg her

 

Som selvstændig erhvervsdrivende eller din medarbejdende ægtefælles ret til sygedagpenge

Hent blanket og ansøg her

2 mænd og 1 kvinde holder møde om generationsskifte

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak, hvad arbejdsgivers ret til refusion for lønmodtagere og selvstændiges ret til dagpenge fra første fraværsdag (som følge af covid-19) betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os