Fra 1. juli 2021 er momsreglerne ved salg til private forbrugere i EU ændret. Der er bl.a. indført en ny fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. år. Det betyder, at hvis din virksomhed har salg til private forbrugere i andre EU-lande på mere end 10.000 euro pr. år, så skal momsen betales i forbrugerens hjemland.

De nye momsregler går under navnet Moms One Stop Shop-ordningen (herefter MOSS-ordningen).

Formålet med MOSS-ordningen er, at virksomheder i Europa kan opnå samme konkurrencevilkår. Derfor er ordningen udvidet til at omfatte salg af visse ydelser samt varer, hvor leverandøren står for forsendelsen af varen til den private forbruger.

Ændringen betyder, at enhver form for fjernsalg bliver omfattet af de nye regler.

Hent guide

Guiden giver dig overblik over ordningens særordninger samt praktiske tips og en trin-for-trin-vejledning til at komme i gang.

Hent din guide

Indhold i guide

Få svar på disse spørgsmål i vores guide til at komme i gang med MOSS-ordningen.

Hvilken MOSS-ordning passer til din virksomhed?

1. EU-ordningen
2. Ikke-EU-ordningen
3. Importordningen

Hvad betyder det for din virksomhed?

Er det kompliceret at komme i gang?

Hvordan håndterer du ordningen i dit bogholderi?

En trin-for-trin vejledning hjælper dig med opsætning af dit bogholderi:
- tilmelding til særordning
- opsætning af bogholderi
- indberetning af moms til ordning

Hvornår skal du indberette momsen?

Find de tre særordninger særskilte frister til indberetning og indbetaling.