Den nye lovændring indeholder tre likviditetstiltag

1: A-skattelåneordningen

A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021.

2: Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag

Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ måned for alle virksomheder.

3: En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder

En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den dobbelte moms i form af udskudt og ordinær moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Udvidelse af A-skattelåneordning

De nye A-skattelån for betalingerne i februar og marts 2021 skal tilbagebetales hhv. 1. april og 1. juni 2022. Det giver virksomhederne mulighed for at beholde likviditet for i alt 79 mia. kroner længere.

A-skattelåneordningen bliver udvidet til at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021, ligesom der gives mulighed for, at store virksomheder også kan anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021.

  • A-skattelån for februar-betalingen i 2021 skal først tilbagebetales den 1. april 2022
  • A-skattelån for marts-betalingen i 2021 skal først tilbagebetales den 1. juni 2022

Det giver virksomhederne mulighed for at beholde likviditet fra februar-betalingen i knap to måneder yderligere og fra marts-betalingen i knap fire måneder yderligere.

 

Ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder

Den 1. marts 2021 er der frist for flere udskudte momsfrister fra 2020.

Små og mellemstore virksomheder fik i 2020 lagt momsperioder sammen og dermed udskudt betalingen til foråret 2021.

På grund af de fortsatte restriktioner har man valgt at tilbyde virksomhederne en ny låneordning, der betyder, at momsbetalingen den 1. marts 2021 først skal tilbagebetales den 1. februar 2022. Der er således tale om en finansiering med en løbetid på op til 10½ måned.

 

Se betalingsfrister for moms, skat og lønsumsafgift

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den nye momslåneordning og A-skattelåneordning betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os