Opdateret 01.05.2020

Regeringen har den 9. april 2020 foreslået indførsel af en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen omfatter muligheden for at få tilbagebetalt den moms, der havde betalingsfrist den 2. marts 2020.

Endvidere foreslår regeringen, at låneordningen omfatter lønsumsafgift med betalingsfrist den 15. april 2020 for virksomheder registreret efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa m.fl.).

 

Hvilke virksomheder kan ansøge?

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet foreslår regeringen:

  • At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 4. maj til og med den 15. juni 2020.

Lånet vil være rentefrit og skal tilbagebetales den 1. april 2021.

 

Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgiften for visse virksomheder

Virksomhederne har fået tilført 165 mia. kr. i likviditet ved udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms mv. Udskydelsen af betalingsfristen for moms har imidlertid ikke hjulpet de ikke-momspligtige virksomheder, der i stedet betaler lønsumsafgift. Heriblandt er virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, der vurderes at være særligt hårdt ramt af krisen, da mange har skullet holde lukket. Det drejer sig bl.a. om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa, mv.

For at ligestille virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, med momspligtige virksomheder, udskydes betalingsfristerne for lønsumsafgift for metode 4-virksomheder. Konkret udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 med hhv. 1½ måned og 1 måned.

Udskydelse af betalingsfrister for afregning af lønsumsafgift for virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4. Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke.

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

 

Loftet på skattekonto afskaffes i en periode

Loftet på skattekontoen afskaffes i perioden frem til den 1. april 2021. Det sikrer, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat, moms og afgifter efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter. Desuden aflaster det statens lånebehov i en tid, hvor staten har behov for at låne mange penge for at finansiere hjælpepakkerne.

 

Sådan ansøger du

Ansøgning til ordningen forventes at åbne den 5. maj 2020, og du kan ansøge fra denne dato og frem til 15. juni 2020.

Ansøgningen vil foregå digitalt via virk.dk

 

Vil du vide mere om betalingsfrister?

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister for moms og indeholdt AM-bidrag og A-skat

Se betalingsfristerne her

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du får udbetalt den indbetalte moms og lønsumsafgift som et rentefrit lån.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os