Danmark har fået ny finanslov – en udgave, som ikke er særlig erhvervsvenlig. Få her nogle af punkterne i finansloven for 2020, som S-regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om.

 

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget i den skattepligtige avance på op til 25% for hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før 19. maj 1993. Dermed bliver alle hovedaktionærer beskattet ens og på samme vis som andre personer.

Tiltag skønnes at indebære et finansieringsbidrag på 160 millioner kroner i 2020, 190 millioner kroner i 2021, 210 millioner kroner i 2022 og 240 millioner kroner i 2023.

De nye regler har virkning fra 1. februar 2020.

 

Stramning af gaveafgift på virksomheder

Stramning af gaveafgift på virksomheder ved overdragelse til børn m.fl. fra 6% til 15%. Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 6 %.

Stramning træder i kraft 1. januar 2020.

 

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Tiltag skønnes at indebære et finansieringsbidrag på 130 millioner kroner i 2021, ca. 150 millioner kroner i 2022 og ca. 160 millioner kroner i 2023.

De nye regler har virkning fra 2021.

 

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Det betyder, at beskatningen vil følge det generelle princip i skattelovgivningen, at skatte af personalegoder bør svare til skatten af kontantløn.

Tiltag skønnes at indebære et finansieringsbidrag på 10 millioner kroner i 2020, 55 millioner kroner i 2021, 95 millioner kroner i 2022 og 100 millioner kroner i 2023.

De nye regler har virkning fra 1. februar 2020.

 

Øget skattekontrol

Ny kontrolpakke med ændringer i en række love, primært årsregnskabsloven, selskabslovene og revisorloven Etablering af nyt skattekontrolcenter med 250 nye medarbejdere til styrket kontrol.

Den øget skattekontrol har til formål at gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk svindel ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse.

De nye regler træder i kraft fra 2020.

 

Indeksering af punktafgifter

Indeksering af en række punktafgifter for perioden 2020 til 2025 med forhøjelser hvert tredje år, svarende til en årlig stigning på 1,8%.

Afgifterne på råstofmaterialer, og tinglysning indekseres 1. marts 2020 og 1. januar 2023, mens afgifterne på bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage indekseres 1. januar 2021 og 1. januar 2024.

 

Genindførsel af afgiften på PVC, PVC-folier og ftalater

Genindførsel og fordobling af afgiften på folier fremstillet af blødt PVC til bl.a. emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm og lignende. Genindførsel af afgiften på varer blødgjort med ftalater, fx handsker, regntøj, vandslanger, mv.

De nye regler træder i kraft fra 2021.

 

Forbedring af barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende med barselsfond

Forbedring af barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende med barselsfond. Der tages afsæt i , at målgruppen af selvstændige med en indkomst over dagpengemaksimum og omfatter ikke honorarmodtagere med B-indkomst.

Gennem medfinansiering fra de selvstændige erhvervsdrivende skal omkostningerne ved barselsordningen hvile i sig selv.

Aftalepartnerne drøfter udmøntningen primo 2020.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om de nye skatteregler og afgifter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad finanslov for 2020 betyder for dig og din virksomhed.

Kontakt os