I den vestlige verden har vi i mange år jagtet retfærdighed og ligestilling mellem mennesker. Det har man sådan set også jagtet i andre dele af verden, hvilket vi måske har lidt svært ved at se, men retfærdighed er ikke en eksakt videnskab.

Det handler tværtimod i høj grad om etik, moral og almindelig sund fornuft, og det kan vi mennesker ikke altid blive enige om, hvordan man definerer.

Det forhindrer os imidlertid ikke i at forsøge, og nogle af de tunge emner i den boldgade er i øjeblikket GDPR og whistleblowerordninger. Mange synes, at regelmængderne har taget overhånd, og derfor oplever vi i disse år en del oprør i flere vestlige lande.

 

I majudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Iværksætterkulturen i dag – vi skitserer mulighederne
  • Husker du GDPR? Tag temperaturen
  • Der kan afskrives mere – læs om de nye regler
  • Hvordan man blæser i fløjten – læs om lovforslag
  • Udveksling af skatteoplysninger i Europa – få europæisk overblik
  • Swap er blevet endnu sværere – se hvorfor

Hent publikationen FACIT maj 2021

FACIT – maj 2021 giver dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation her

Indhold i publikationen FACIT maj 2021

Iværksætterkulturen i dag

Overskriften er taget fra Berlingske Tidende, der har bragt en række indlæg til belysning af mulighederne for at løfte samfundsøkonomien og andre områder af samfundet efter coronakrisen. En del af debatten har drejet sig om iværksætterkulturen og lysten til at blive selvstændig erhvervsdrivende. En væsentlig del af svaret på dette ligger formentlig i en forbedring af de rammevilkår, Danmark tilbyder selvstændige. Dette gælder især dem, der bliver selvstændige for første gang – de såkaldte iværksættere.

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft. Hvad så nu? Var det en døgnflue? Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

Læs mere

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der med vedtagelsen af lov fra13. april 2021 sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

Whistleblowerordninger

Alvorlige lovovertrædelser på både offentlige og private arbejdspladser er vigtige at få frem i lyset, men de kan være svære at opdage. Ikke kun deciderede lovovertrædelser, men også andre alvorlige forhold, eksemplificeret ved den seneste tids fokus på seksuel chikane, risikerer at foregå skjult i frygt for personlige konsekvenser.

DAC-6 om indberetningspligt

Folketinget vedtog den 19. december 2019 implementeringen af EU´s direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 (Directive on Administrative Cooperation) – det sjette skud på stammen af regler, som pålægger EU´s medlemsstater at gennemføre lovgivning om indsamling og udveksling af oplysninger på skatteområdet.

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del virksomheder og foreninger – særligt andelsboligforeninger – der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.