Hvad betyder overgangsperiode?

Overgangsordningen er med til at sikre, at overskudsferien ikke mistes. Værdien af ferien må ikke udbetales til medarbejderen. Den skal i stedet indefryses og kommer først til udbetaling, når man går på pension.

Ferie, der ikke er omfattet af ferieloven, er ikke omfattet af overgangsordningen og kan ikke indefryses.

Der vil i overgangsfasen være en del teknik forbundet med at tilpasse diverse feriesystemer, og der er også en række udfordringer med medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, og medarbejdere på barsel. Den nye ferielov rammer primært virksomhederne med de fastlønnede medarbejdere, da timelønnede afregnes som hidtil. Herudover er der 6. ferieuge, som kan være et problem i opgørelsen, hvis de ikke har været medtaget i regnskaberne tidligere.

 

Ferietillæg og feriegodtgørelse

For medarbejdere med løn under ferie vil ferietillæg på 1% fortsat blive udbetalt med lønnen – dog efter et nyt udbetalingsmønster. Timelønnede modtager fortsat feriegodtgørelse med 12,5% af feriepengegrundlaget.

Det er også fortsat muligt for en virksomhed at afregne løbende feriegodtgørelse til Feriekonto eller selv at administrere feriepengene (feriekortordning), hvis virksomheden har tilsluttet sig en kollektiv overenskomst.

 

Direktører er ikke omfattet af ny ferielov

Direktører er ikke omfattet af ferieloven, og det er yderligere ferieuger, feriefridage, omsorgsdage mv., der følger af overenskomster eller andre aftaler, heller ikke.

 

Kun én metode kan anvendes

Indtil nu to metoder for opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i årsrapporten.

Når feriepengeforpligtelsen skal indregnes i årsregnskabet, er det fremover kun tilladt at anvende den konkrete metode (beregning med udgangspunkt i skyldige feriedage pr. medarbejder), og det gælder også ved opgørelse af beløbet til indefrysning.

Fra 1. september 2019 må kun den konkrete metode anvendes, når du opgør feriepengeforpligtelsen. Den summariske metode er ikke længere anvendelig.

 

Hent værktøj til feriepengeopgørelse

Hent inspiration, eksempler og gode råd om den nye ferielov her

4 gode råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på i overgangsperioden

1:
Få udarbejdet et ferieregnskab for din virksomhed.

2:
Vær opmærksom på effekten i årsrapporten for 2019 og 2020.

3:
I indefrysningsperioden skal du opgøre en særlig hensættelse for indefrosne feriemidler, du skal indberette til den nye Feriefond for tilgodehavende feriemidler.

4:
Du kan ikke gøre, som du plejer. Principperne for opgørelse af feriepenge forpligtelser i årsrapporten er ændret fra 1. september 2019.

 

Hent eksempler på opgørelse for indefrosne feriemidler og betydningen for regnskabsaflæggelse.

Hent eksempler

Se video med pointer fra seminar om ny ferielov

Seminar om ny ferielov 2019: Bliv opdateret med faglig viden og indsigt

Hvad skal du være opmærksom på?

Fra den 1. september 2019 går over til at optjene og afholde ferie efter ny lov. Se i video, hvad du og virksomheden skal være opmærksom på lige nu.

Se video
Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Få hjælp til at komme i gang

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om den nye ferielov.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om regnskab, skat og moms.

Kontakt os