Steffen Max Høgh, stifter og direktør, SustainBusiness

Jeg har arbejdet med ESG og bæredygtighed i 12 år, og det er efterhånden langt de fleste virksomhedsledere, der ved, at vi står over for en klima- og miljøudfordring, som skal håndteres. Den del er vi trods alt lykkedes med. Det er efter min bedste overbevisning stadigvæk ikke gået op for mange virksomhedsejere, hvor hurtigt denne agenda bevæger sig.

 

Er det rettidig omhu?

Det er et af de helt store spørgsmål, som mange CEOs stiller sig selv: Hvornår bliver vi ramt af ESG-krav, og hvornår skal vi gå i gang?

Der er som sædvanligt ikke noget nemt svar på dette. Men nogen er naturligvis mere udsat end andre. Det vil jeg gerne prøve at kaste lidt lys over i denne artikel.

Hvilke kunder arbejder du med?

Er du i B2B, er du mere udsat end, hvis du har offentlige kunder. Offentlige indkøb arbejder i det store hele ikke for ESG-agendaen. Måske er det fordi, pris betyder langt mest, eller fordi det ikke er politisk prioriteret.

Offentlige indkøb skal nok komme i sving, og flere steder bliver det dog prioriteret, men ikke i det store hele. De har i hvert fald ingen bindende mål. Derimod er B2B markant mere udsat, da store virksomheder er ramt af konkret lovgivning og dermed ikke længere har valget om, hvorvidt de vil gå i gang.

Her kan vi så se på endnu et parameter, som kan sige noget om, hvornår du bliver ramt: størrelsen på dine kunder.

Har du store virksomheder som kunder, så bliver du ramt inden for en overskuelig tidshorisont, da lovgivningen (CSRD og CSDDD) kræver, at de store virksomheder stiller krav til deres leverandører. Det skal selvfølgelig siges, at det er de færreste, som stiller krav til alle deres leverandører på én gang, hvilket betyder, at de som udgangspunkt starter med de største leverandører først.

Der er naturligvis forskel på, om du leverer kuglepenne og brevpapir frem for at være din kundens primære råvareleverandør.

Men dette er ikke en naturlov.

Hvis det er svært at påvirke de store leverandører, så kan det være, at virksomheden har bedre held med at arbejde med nogle af deres mindre leverandører.

 

Hvordan arbejder dine konkurrenter med ESG?

Hvis de er ambitiøse med ESG, så bør du også opprioritere det. En virksomheds klima- og miljøbelastning sker ofte i værdikæden, så derfor kan ingen virksomhed være dygtige inden for ESG, uden at deres leverandører også er det. I mange brancher er prisen nogenlunde den samme ved alle leverandører, og derfor kan ESG være et oplagt differentieringsparameter.

Dine kunder elsker ESG, særligt når de ikke skal betale ekstra for det. Og det er ikke sjældent, at en kompetent samtale om ESG kan flytte kunder over til konkurrenten. ESG betyder ikke alt, men det kan betyde nok til, at dine kunder begynder at tale med konkurrenterne.

Hvad mener dine medarbejdere om ESG?

Der findes mange medarbejdere, som mener, at virksomheder skal tage ansvar, og det kan derfor være, at flere af jeres medarbejdere har en holdning til, at I bør gøre noget. Der tales meget om unge mennesker og deres fokus på bæredygtighed, men voksne mennesker bliver også eksponeret for den massive mediedækning af klimaforandringerne.

Voxmeter tracker løbende, hvor mange danskere der bekymrer sig om klimaforandringerne. I skrivende stund er det mellem 50-62 % af alle danskere, der er bekymrede.

Derfor spiller ESG faktisk en rolle i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Nogen vil bare være sikre på, at den virksomhed de arbejder i, er ansvarlig. Andre vil decideret arbejde med det i deres daglige dag.

 

Har du nogensinde talt med dine medarbejdere om ESG?

Når vi laver undersøgelser om dette, får mange ledere en overraskelse. Mange virksomheder udnævner eksempelvis grønne ambassadører i deres virksomheder, så de ekstra motiverede medarbejdere kan bidrage med viden og være rollemodeller, som kan besvare dagligdagsspørgsmål fra andre medarbejdere.

Det er særligt vigtigt, at dine sælgere er klædt på til at tale om ESG med kunderne, i hvert fald hvis du vil høste nogle af de kommercielle gevinster, som dit ESG-arbejde kan give. Her kan vi faktisk lave salgsuddannelser som træner medarbejderne i dialogen om ESG med kunderne.

 

Pilen peger på dig

Som leder er man rollemodel, og din tilgang til ESG og bæredygtighed afspejler selvfølgelig også, hvor ambitiøst du går til værks. En beslutningstager, der kan se det forretningsmæssige potentiale i ESG, er ikke til at stoppe. Hvem vil ikke gerne tjene penge på at gøre planeten og samfundet bedre? Nogle gange er den bedste start, at lederen bruger sin tid på rent faktisk at forstå ESG-agendaen.

I takt med at man får mere viden, opdager man hurtigt, at det ikke kun handler om risiko, men i høj grad om forretningsmuligheder. Her kan virksomhederne virkelig gøre en forskel, når de opdager, at økonomi og bæredygtighed faktisk ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod en forudsætning for en fremtid, som ligger lige rundt om hjørnet.

 

Så hvad skal du gøre, hvis du gerne vil i gang?

Du kan udarbejde en dobbelt væsentlighedsanalyse.

Den giver dig en komplet oversigt over hele ESG-agendaen og fjerner alle de forstyrrende elementer, så du står med en klar liste over områder, du skal arbejde med. Herefter mangler du en strategi, og så er du klar til at udarbejde din første ESG-rapport.

Du kan også opsøge mere viden selv.