Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning.

Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn.

Grænsen på 10 % blev forhøjet til 20 % for aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2018. Men forhøjelsen gælder kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på lige vilkår for mindst 80 % af selskabets medarbejdere.

Ønsker virksomheden ikke at tilbyde en sådan aktieordning til alle virksomhedens medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne ske ud fra almene kriterier.

Betingelserne for favørkurselementet

Lovforslaget vil forhøje grænsen for favørkurselementet til 50 % af medarbejderens løn, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en omsætning, der overstiger 20 mio. kr., og en balance, der overstiger 75 mio. kr. i et af de to seneste regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01).

Hvornår er regler gældende fra?

De foreslåede regler kan først træde i kraft, når de er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om skat, revision og regnskab. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her

Få nyhederne direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste viden inden for rådgivning og revision