Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning.

Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn.

Grænsen på 10 % blev forhøjet til 20 % for aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2018. Men forhøjelsen gælder kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på lige vilkår for mindst 80 % af selskabets medarbejdere.

Ønsker virksomheden ikke at tilbyde en sådan aktieordning til alle virksomhedens medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne ske ud fra almene kriterier.

Betingelserne for favørkurselementet

Lovforslaget vil forhøje grænsen for favørkurselementet til 50 % af medarbejderens løn, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en omsætning, der overstiger 20 mio. kr., og en balance, der overstiger 75 mio. kr. i et af de to seneste regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01).

Hvornår er regler gældende fra?

De foreslåede regler kan først træde i kraft, når de er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om skat, revision og regnskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os