Danmark skal udlede mindre CO2, og der skal sættes skub i den grønne omstilling.

Derfor kom regeringen i dag med et udspil, der foreslår, at CO2-afgiften for virksomheder i industrien bliver hævet. Forslaget om den forhøjede afgift sker som et led i regeringens plan om at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030.

 

Højere afgifter

Regeringen foreslår, at afgiften skal være 750 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, hvilket omfatter hovedparten af danske mindre og mellemstore virksomheder.

Virksomheder omfattet af EU’s kvotehandelssystem pålægges en yderligere afgift 375 kr. pr. ton CO2. Oveni kvoteprisen bliver det samlet 1.125 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

For mineralogiske processer mv. foreslås en reduceret afgift på 100 kr. pr. ton CO2. Oveni kvoteprisen bliver det samlet 850 kr. pr. ton CO2.

Der gives mulighed for at opnå en negativ CO2-afgift ved fangst og lagring af CO2 på op mod 850 kr. pr. ton CO2.

Afgifterne indfases fra 2025 og frem til 2030.

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus vil det give et overskud på 5,3 milliarder kroner at indføre en højere og mere ensartet afgift. Pengene skal blandt andet gå til den grønne fond og investering i den grønne omstilling. De skal også gå til at give tilskud til nogle af de virksomheder, som har svært ved at omstille sig.

 

Støtteordninger til den grønne omstilling

Konkret vil der blive oprettet en fond på 7 milliarder kroner frem mod 2030. 4 milliarder her skal være til “omstillingsstøtte”, hvor 250 millioner kroner målrettes fiskerierhvervet. De sidste 3 milliarder kroner skal gå til fangst og lagring af CO2.

Virksomhederne kan søge midler til den grønne omstilling, men det er endnu stadig meget uklart, hvad virksomhederne kan søge støtte til, og hvordan virksomhederne ansøger om støtte til en bæredygtig produktion.

 

Mindre og mellemstore virksomheder

Vi forventer en udfordring for mindre og mellemstore virksomheder med at opgøre og afregne afgiften. For mange virksomheder vil det betyde omlægning af arbejdsprocedurer og -processer ifbm udregning og afregning af CO2-afgift, som mange mindre og mellemstore virksomheder ikke anvender i dag. Det afhænger blandt andet af den konkrete model for afregning CO2-afgiften, som endnu ikke er præsenteret.

Landbrug og fiskeri er en industri, som bliver ramt hårdere, idet nogle af de fritagelser, som virksomhederne i sektoren hidtil har haft, nu bortfalder.

I forbindelse med indførelse af CO2-afgiften bliver andre energiafgifter sat ned, og derved vil der på nogle områder blot være tale om en omfordeling.

Læs hele udspillet til den grønne skattereform her

Afgiftssatser pr. ton CO2 i 2030

750 kr. for ikke-kvotevirksomheder
375 kr. for kvotevirksomheder (1.125 inkl. kvotepris)
100 kr. for mineralogiske processer (850 kr. inkl. kvotepris)

Bundpris

Afgiften stiger, hvis den forventede kvotepris falder.

Rumvarmeafgift

En stor del af energiafgiften på rumvarme, benzin og diesel omlægges til en CO2 afgift på 750 kr. pr. ton

Afgift til mineralogi

Den særlige afgift til mineralogi mv. revurderes i forbindelse med genbesøg i 2026 og 2029

2 mænd og 1 kvinde holder møde om generationsskifte

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den grønne skattereform med nye og ændrede afgifter betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, afgifter, revision og regnskab.

Kontakt os