Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2017.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde.

Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Det er sådan, at udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Formålet med publikationen “Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017” er at forklare reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Bliv klogere reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent publikation

Indhold i publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017

Rejsegodtgørelse

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmod- tager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Fradrag i forbindelse med rejser

Fra og med 2013 er fradraget for rejseudgifter mak- simeret til 25.000 kr. pr. lønmodtager. Indtil 2013 har grænsen været 50.000 kr. Grænsebeløbet udgør 25.900 kr. i 2015, 26.200 kr. i 2016 og 26.800 kr. i 2017.

Godtgørelse ved kursusdeltagelse

Der er skattefrihed for udgifter i forbindelse med ud- dannelser og kurser, når ydelserne modtages: - fra en arbejdsgiver som led i et ansættelses- forhold, - som led i en aftale om ydelse af personligt ar- bejde i øvrigt, eller når kurset gives ved ophør af et ansættelsesforhold, - af personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissio- ner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser, samt - til medlemmer af en fagforening, arbejdsløs- hedskasse eller pensionskasse.

Dokumentationskrev ved rejse og befordring

I forbindelse med udbetaling af rejsegodtgørelse til den ansatte skal arbejdsgiveren kontrollere, om betingelserne for udbetalingen af skattefri rejsegodt- gørelse er opfyldt.

Befordringsgodtgørelse

Lær mere om definitionen af befordringsgodtgørelse, samt hvornår godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er skattefri.

Befordringsfradrag

For kørsel over 24 km pr. arbejdsdag kan personer, der bor i visse udkantskommuner, og som har en samlet, daglig transport på over 120 km, fradrage 193 øre pr. km (199 øre pr. km i 2016). Læs mere om satser for befordringsfradrag.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]