Opdateret 20.08.2020

Covid-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Det har allerede nu medført store økonomiske konsekvenser, der betyder markant fald i omsætningen og et stort antal afskedigelser i en række private virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at covid-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde. Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af covid-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Udvidelse af ordningen

Regeringen og alle Folketingets partier har 18. april 2020 indgået aftale om udvidelse af ordningen for kompensation af virksomhedens lønudgifter. Parterne har 5. juni 2020 besluttet yderligere forlængelse af ordningen frem til 29. august 2020.

Udvidelsen indebærer helt kort:

  • En forlængelse med én måned til og med 29. august 2020.
  • Ansøgningsfrist er 20. september 2020.
  • Mulighed for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

De nærmere vilkår for udvidelsen bliver fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af covid-19, og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten, såfremt de undlader at varsle fyringer.

Parterne er pr. 30.03.2020 blevet enige om at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

  • For funktionærer udgør den statslige kompensationen 75% af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned / pr. fuldtidsansat. Det svarer til 75% af en bruttoløn på 40.000 kr.
  • For timelønnede udgør lønkompensation 90% af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned / pr. fuldtidsansat. Det svarer til 90% af en bruttoløn på op til 33.333 kr.

Virksomheden kan ikke søge kompensation for de dage i perioden, hvor medarbejdere afspadserer eller holder ferie.

Det er muligt at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

 

Lønkompensationsordningen gælder fra 9. marts til 29. august 2020. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Med aftalen kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring.

 

Dansk Erhverv har skabelonen til at foretage de nødvendige tilpasninger

Da trepartsaftalen endnu ikke er vedtaget ved lov, ligesom der heller ikke er fremsat et lovforslag, tager Dansk Erhverv forbehold for, at ordningen og mulighederne indenfor denne kan ændre sig undervejs. Dansk Erhverv vurderer dog, at ved at hjemsende nu, vil man frem til anmeldelsen i uge 13 kunne foretage de nødvendige tilpasninger i sine dispositioner.

Hent skabelon her

 

Sådan ansøger du om lønkompensation

Sådan forbereder du dig med den nødvendige dokumentation, inden du udfylder ansøgningen – læs mere

Ansøg

(For første gang eller for medarbejdere, du ikke har søgt for før)

 

Forlængelse af kompensationsperioden

Ansøgning om forlængelse af lønkompensationsperioden. Afhængigt af, hvilke ansøgninger du allerede har indsendt, har du forskellige muligheder.

Ansøg om forlængelse

 

Regulering af din ansøgning

Hvis du på opfordring fra Erhvervsstyrelsen skal opdatere din ansøgning om lønkompensation for at få reguleret kompensationsbeløbet for nogle af dine medarbejdere eller dokumentere ret til kompensation for andre medarbejdere, skal du udfylde en reguleringsansøgning.

Opdatér din ansøgning

Spørgsmål og svar

1: Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

2: Er min virksomhed omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat?

Hvis du eksempelvis har én ansat, svarer det til 100% af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen.

Selvstændige uden ansatte er derimod ikke omfattet af ordningen.

3: Gælder ordningen for deltidsansatte?

Ja. Lønkompensationen udregnes som 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

4: Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

5: Er det et krav, at de fyringstruede medarbejdere afholder fem dages ferie i tilknytning til hjemsendelsesperioden?

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

6: Hvordan foregår ansøgning om lønkompensation?

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige lønkompensationsordning betyder for din virksomhed og dine fyringstruede lønmodtagere.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.