Fra 2018 har det været muligt for virksomheder at opnå et ekstra skattemæssigt fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Nu er det foreslået at forhøje virksomhedernes fradrag yderligere for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, således at fradraget udgør 130 % i begge indkomstår.

  • 2020: 27 %
  • 2021: 25 %

Endvidere foreslås det at indføre et loft over merfradraget, således at det højst kan have en skatteværdi på 50 mio. kroner.

Udgifter, der overstiger det foreslåede loft, kan fradrages efter gældende regler med henholdsvis 103 % i indkomståret 2020 og 105 % i indkomståret 2021.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad det midlertidige fradrag betyder for din virksomheds forsøgs- og forskningsudgifter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her