Hvis din virksomhed har fået økonomisk kompensation til at klare sig igennem covid-19-situationen, skal du være opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Så har du søgt og modtaget en af kompensationsordningerne gennem fx Erhvervsstyrelsen eller Kulturministeriet, skal beløbet indgå i din virksomheds skatteregnskab for 2020.

 

Skattepligten gælder for disse kompensationsordninger

Skattepligten gælder for følgende kompensationsordninger:

  1. Kompensation for tabt omsætning (selvstændige, freelancere, kunstnere og kulturinstitutioner)
  2. Kompensation for aflyste arrangementer (arrangører)
  3. Kompensation for forventede faste omkostninger (fx husleje)
  4. Lønkompensation for ansatte
  5. Kompensation til freelancere med B-indkomst
  6. Kompensation til freelancere med blandet A- og B-indkomst

 

Sådan betaler du skat af beløbet

Kompensation Sådan gør du
Kompensationsordning
for tabt omsætning
Selvstændige, freelancere, kunstnere og kulturinstitutioner

Beløb fra kompensationsordningen for tabt omsætning er indtægt, og skal indgå som en del af din virksomheds samlede indtægt i virksomhedens skatteregnskab for 2020.

Læs mere om skat af egen virksomhed

Kompensationsordning
for aflyste arrangementer
Arrangører

Beløb fra kompensationsordningen for aflyste arrangementer er indtægt, og skal indgå som en del af din virksomheds samlede indtægt i virksomhedens skatteregnskab for 2020.

Læs mere om skat af egen virksomhed

Kompensationsordning
for faste udgifter
fx. husleje

Beløb fra kompensationsordningen for faste udgifter er indtægt, og skal indgå som en del af din virksomheds samlede indtægt i virksomhedens skatteregnskab for 2020.

Læs mere om skat af egen virksomhed

Lønkompensation
for ansatte
Virksomheder med medarbejdere

Beløb fra lønkompensationen for ansatte er indtægt, og skal indgå som en del af din virksomheds samlede indtægt i virksomhedens skatteregnskab for 2020.

Læs mere om skat af egen virksomhed

Kompensationordning
til freelancere med
B-indkomst
Freelancere med  B-indkomst

Du betaler skat og AM-bidrag af beløbet ved at skrive det i felt 210 på forskudsopgørelsen og tjekke, at din endelige indtægt står i rubrik 12 eller 15 på årsopgørelsen.

Gør den ikke det, skal du skrive indtægten i rubrik 15 på årsopgørelsen.

Kompensationsordning
til freelancere med
blandet A- og B-indkomst
Freelancere med blandet A- og B-indkomst

Du betaler skat og AM-bidrag af beløbet ved at skrive det i felt 210 på forskudsopgørelsen og tjekke, at din endelige indtægt står i rubrik 12 eller 15 på årsopgørelsen.

Gør den ikke det, skal du skrive indtægten i rubrik 15 på årsopgørelsen.

Kilde: Skattestyrelsen

 

Driver du en personligt ejet virksomhed?

Driver du en personligt ejet virksomhed, kan du få hjælp til, hvordan du bogfører tilskud og tilbagebetaling af omsætningstab, faste omkostninger og revisorudgifter ifbm kompensationordning for tabt omsætning og kompensation for forventede faste omkostninger (hjælpepakke 1 og 3 i oversigt øverst)

Læs mere

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om indberetningspligterne for din virksomhed.

Vi kan hjælpe dig med at indberette tal til de offentlige myndigheder, så du kan fokusere på at drive og udvikle din forretning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her