Dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal formelt fremsættes som et lovforslag i Folketinget.

Dette er ikke sket endnu. Når lovforslaget er vedtaget, er overenskomsten ratificeret i Danmark.

Den foreliggende overenskomst ligner på de fleste punkter til forveksling de overenskomster, som Danmark har indgået de senere år. Men blandt andet med hensyn til beskatning af private pensioner, er der indført en ”omvendt credit”, hvilket er set før, men hører til sjældenhederne.

Overenskomsten anvender for Danmarks vedkommende generelt lempelsesmetoden credit. Men der er dog undtagelser for løn til offentligt ansatte mv., som i andre overenskomster.

Og hvad sker der med de gældende overgangsregler for beskatning af pensioner og ejendomsværdiskat af franske ejendomme?

 

Beskatning af private pensioner

I den nye overenskomst er hovedreglen, at det er bopælsstaten, der har beskatningsretten til pensionsudbetalinger fra private ordninger – ordninger oprettet såvel i som udenfor ansættelsesforhold.

Der gælder dog den vigtige undtagelse, at pensionsudbetalingen må beskattes i kildelandet, hvis:

  • indbetalingen har været fradragsberettiget eller
  • der har været bortseelsesret (arbejdsgiverordninger) i kildelandet.

Endvidere må kildelandet beskatte udbetalinger i henhold til den sociale sikringslovgivning (folkepension, ATP mv.).

En person, der flytter fra Danmark til Frankrig og får pensionsudbetalinger fra Danmark, eksempelvis en ratepension eller en livsvarig livrente, vil blive beskattet i Danmark. Og ved den danske skatteberegning skal der gives maksimeret credit for betalt fransk skat af sådanne pensioner.

 

Overgangsreglen for private pensioner mv. fra 2008

De personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension fra Danmark, der efter den gamle overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, er omfattet af en overgangsregel.

Overgangsreglen betyder, at sådanne pensioner ikke har været beskattet i Danmark i de 14 år, hvor der ikke har været en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Vi forventer, at denne overgangsregel ganske givet fortsætter uændret. Skattestyrelsen har tidligere haft den opfattelse, at hvis der efterfølgende indtrådte fuld dansk skattepligt, var overgangsreglen ikke længere gældende, selv om person fortsat var bosat i Frankrig eller Spanien (og skattemæssigt hjemmehørende der).

Skattestyrelsen har nu ændret opfattelse, og der foreligger et udkast til styresignal.

Personer, der er blevet beskattet i Danmark af pensioner, selv om de fortsat var skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig (eller Spanien), kan få tilbagebetalt fejlagtig opkrævet dansk skat af sådanne pensionsudbetalinger.

 

Ejendomsværdiskat for franske ejendomme

Personer bosat i Danmark, som de seneste 14 år har købt en sommerbolig mv. i Frankrig, har skullet og skal fortsat betale dansk ejendomsværdiskat af en sådan ejendom.

Personer, der den 28. november 2007 var omfattet af fuld dansk skattepligt, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, har i de forgangne år været fritaget for dansk ejendomsværdiskat af den franske ejendom, så længe han/hun forbliver omfattet af fuld dansk skattepligt og ejer den pågældende ejendom.

Sådan er det ganske givet også, når den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst træder i kraft.

 

Overenskomsten generelt

Læs hele overenskomsten her

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad en ny overenskomst om dobbeltbeskatning med Frankrig vil betyde for dig.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os