Fra den 29. januar 2021 kan du søge tilskud, der er beregnet til virksomheder, der er særligt hårdt ramte af covid-19-krisen.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen. Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

 

Hvad er kravene for at ansøge puljen?

Der gælder følgende krav til din virksomhed for at være i målgruppen:

 • Din virksomhed skal som udgangspunkt være en privat virksomhed.
  Er du organiseret som fx fonde, foreninger eller selvejende institution kan du også søge puljen, hvis du har et stort omstillingsbehov som følge af covid-19.
 • Din virksomhed skal have et dansk CVR-nummer.
 • Din virksomhed skal kunne dokumentere, at den som følge af covid-19 er hårdt ramt af krisen målt som et fald i omsætningen på mindst 30%. Nedgangen bliver sammenholdt mellem en samlet omsætning for 2020 med en samlet omsætning for 2019.
 • Din virksomhed skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før covid-19. Din virksomhed skal sandsynliggøre sund drift for 2018 og 2019 ved at demonstrere et samlet positivt driftsresultat for de to år. Dvs. du kan godt have et negativt driftsresultat i enten 2018 eller 2019, men samlet set skal det være positivt. Egenkapitalen ved udgangen af 2019 skal være positiv.
 • Din virksomhed skal have en plan for omstilling/tilpasning.
 • Din virksomhed skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget statsstøtte* din virksomhed kan modtage.
 • Din virksomhed får ikke dækket de aktiviteter, du søger støtte til, via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.
 • Din virksomhed modtager ikke offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne.

 

* Statsstøtte under de minimis-reglerne betyder, at en virksomhed kan modtage støtte på op til 200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår. Det medfører, at en virksomhed godt kan modtage flere mindre beløb, men det samlede beløb må aldrig overstige beløbsgrænsen for de minimis-støtte.

Eksempler på aktiviteter din virksomhed kan få støtte til

1: Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller

Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

2: Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.

3: Køb af udstyr

Fysisk ombygning/materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Du kan søge støtte på op til 75% af projektudgifterne. Din virksomhed afholder selv minimum 25% af udgiften kontant.

Dine søgemuligheder afhænger af din virksomheds størrelse:

 • 1-9 ansatte: op til 250.000 kr. i støtte
 • 10-49 ansatte: op til 500.000 kr. i støtte
 • 50-249 ansatte: op til 1.000.000 kr. i støtte
 • 250+: op til 1.500.000 kr. i støtte

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt.

 

Sådan ansøger du

Puljen er åben fra 29. januar 2021 til 19. februar 2021

Ansøg her

Omstillingspuljen er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvilke muligheder omstillingspuljen giver dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os