Martinsen - Rådgivning & Revision | Erklæringer

Opdateret 05.01.2021

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS), og IVS blev afskaffet med en ændring af selskabsloven den 9. april 2019.

Eksisterende iværksætterselskaber fik en frist på 2 år til 15. april 2021 til enten at lade sig opløse eller omdanne til et anpartsselskab. Hvis IVS’erne ikke får omregistreret deres selskab til anpartsselskab (ApS) inden fristens udløb, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning.

 

Politisk aftale giver bedre muligheder

En ny politisk aftale forlænger fristen til den 15. oktober 2021 og giver iværksættere bedre mulighed for at omregistrere IVS til ApS.

 

Forlænget tidsfrist til 15. oktober 2021

 

Det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive selskabskapital på 40.000 kroner, som det kræver for at omregistrere et eksisterende IVS til et ApS. Oveni er iværksætterne i lighed med den øvrige del af erhvervslivet ramt af coronakrisen.

For at undgå at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, er partierne blevet enige om at gøre det lettere at omregistrere IVS’er til ApS’er.

I løbet af efteråret indledes forhandlinger om yderligere initiativer, der har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark.

 

Differencen mellem registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS

IVS’erne skal have mulighed for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kr.

Det bliver fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem den registrerede selskabskapital i det tidligere iværksætterselskab, og de 40.000 kr. som er minimumskravet for et ApS. Det kommer blandt andet til at gavne de, der har lånt til opstartsinvesteringer, da der nu ikke vil være krav om, at der på bundlinjen som minimum skal være 40.000 kr.

Det har ifølge ministeriet vist sig at være for svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige kapital på 40.000 kr. for at kunne omregistrere fra et IVS til et ApS.

 

Sådan omregistrerer du dit IVS

Det er ikke muligt at omregistrere et IVS direkte til et aktieselskab. Ønsker du et A/S, skal du starte med at omregistrere IVS’et til et ApS, og derefter omdanne selskabet til et A/S.

Iværksætterselskaber der ikke overholder fristen, vil kunne blive tvangsopløst.

Omregistrer IVS til ApS

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du omregistrerer dit iværksætterselskab til et anpartsselskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om selskabsform, kapitalkrav og dine tidsfrister for omdannelsen.

Kontakt os her