Fra fredag den 10. december 2021 træder nye restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet i kraft. Derfor har regeringen sammen med flere af Folketingets partier besluttet, at en række kompensationsordninger åbner igen.

Hjælpepakkerne gælder til den 28. februar 2022.

 

Faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger – med revisorerklæring: Kompensationsordningen for faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et omsætningstab, mulighed for at søge kompensation for alle faste omkostninger i virksomheden. Hvis du søger denne ordning, er der krav om revisorerklæring.

Kompensation for stedbundne faste omkostninger – uden revisorerklæring (light): Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et omsætningstab, mulighed for at søge kompensation uden brug af revisorerklæring. Stedbundne faste omkostninger kan være din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv.

Du kan finde overblik om hvordan du ansøger, samt hvilke perioder du kan søge kompensation for.

Ansøg her

 

Lønkompensation

Virksomheder kan søge om lønkompensation, hvis virksomheden må hjemsende mindst 30 pct. eller mere end 50 af medarbejderne. Tvangslukkede virksomheder kan også søge kompensation på den generelle lønkompensationsordning.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. for ikke-funktionærers, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat.

Kompensationsperiode: 10. december 2021 til 31. januar 2022.

Ansøg her

 

Selvstændige

Selvstændige kan søge om kompensation for 90 pct. af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, og maksimalt 33.000 kr., hvis der er ansatte.

Freelancere mv. kan også søge om kompensation for 90 pct. af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for freelancere med B-indkomst og 20.000 kr. pr. måned for freelancere med blandet indkomst.

Kompensationsperiode: 1. december 2021 til 28. februar 2022.

Ansøg her

 

Tvangslukninger

De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få fuld dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.

Tvangslukkede virksomheder uden omsætning, hvor der gives 100% kompensation for omsætningstabet.

 

Arrangører

Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.

Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).

 

Aflysninger af julefrokoster

Der oprettes en pulje til dækning af kasserede varer hos virksomheder, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, som skulle have været afholdt den 10., 11. og/eller 12. december uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler eller lign.

Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.

 

Weekendpulje for kasserede letfordærvelige varer

Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kr. for kasserede varer.

 

Låne- og garantiordninger

Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad kompensationsordninger og hjælpepakker betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os