Opdateret 20.08.2020

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 500 deltagere på grund af covid-19.

 

Hvem gælder ordningen for?

 • Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige covid-19-risikogrupper, fx ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.
 • Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i Danmark, og have været åbent for offentligheden.
 • Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.
 • Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet til +1000 deltagere.
 • Landsindsamlinger omfattes af en anden kompensationsmodel forvaltet af Kulturministeriet.
 • Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

 

Hvad består ordningen af?

 • Ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede arrangementer.
 • Ordningen giver kompensation for merudgifter ved udskudte arrangementer.
 • Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for arrangøren.

 

Hvad skal arrangørerne gøre for at få kompensation?

 • Arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt og at arrangementet havde kapacitet til +1000 deltagere. Såfremt arrangementet var målrettet udpegede risikogrupper, såsom ældre eller helbredsmæssigt sårbare, skal kapaciteten have været +500 deltagere.
 • Dokumentationskravene afhænger af, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig.
 • Arrangører, der ønsker kompensation for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv., skal indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation til.
 • Arrangører, som alene ønsker kompensation til refunderede billetter solgt i forsalg skal indsende en opgørelse over refunderede billetter til det pågældende arrangement til Erhvervsstyrelsen.

 

Sådan ansøger du om kompensation

Sådan forbereder du dig med den nødvendige dokumentation, inden du udfylder ansøgninger – læs mere

Ansøg her

Ansøgningsfristen er 31. december 2020.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den kompensationsordning betyder for dit arrangement.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her