Opdateret 20. december 2019

Folketinget har den 20. december vedtaget lovforslag L 73, som betyder, at reglerne for beskatning af fri telefon og internet m.v. fortsætter i 2020 og fremover.

Som en del af Finanslovsaftalen for 2018 blev det under den tidligere regering besluttet at ophæve beskatningen af fri telefon og internet med virkning pr. 1. januar 2020. Den nuværende regering har ønsket at fastholde beskatningen af fri telefon og internet. Derfor fortsætter for reglerne uændret med begrundelsen i lovforslaget er ”en tilbagerulning af skattelettelser, som ville ramme skævt.”

 

Tilbagerulning af reglerne for beskatning af telefon og internet

Fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt internet beskattes i 2019 med et årligt beløb på 2.800 kr. 2019 skulle have været sidste år, hvor der skulle betales skat af sådanne personalegoder, hvilket blev vedtaget i Folketinget under den tidligere regering.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der i 2020 og fremover fortsat skal ske beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon og internet på ganske samme vis som tidligere. Det foreslås kun at fastholde beskatningen. Der ændres ikke på, i hvilket omfang telefon og internet er skattepligtigt.

 

Mobiltelefoner

For mobiltelefoner er hovedreglen, at der skal ske beskatning af fri telefon, hvis telefonen medtages til den private bopæl. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre en overordnet kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Der skal dog ikke ske beskatning af fri telefon, hvis medarbejderen kun undtagelsesvis har foretaget opkald til hjemmet.

Ved fri telefon forstås fortsat arbejdsgiverbetalt fastnet- og mobiltelefoner, og det omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion, herunder smartphones, PDA’er og lign.

 

Internet

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på bopælen er fortsat et skattefrit personalegode, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk.

Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen.

Hent Personalegoder

I publikationen ser vi nærmere på beskatning af markedsværdien, beskatning efter standardsatser, skattefri personalepleje, bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder, bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Få den seneste udgave af vores publikation.

Hent publikation

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende skal også i 2020 og senere kun beskattes efter de regler, der er gældende for 2019.

 

Frivillige ulønnede medhjælpere i foreninger

Det betyder også, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed samt frivilligt, ulønnet personel i hjemmeværnet, fortsat ikke skal beskattes af fri telefon og internet.

 

Satsen for beskatning af fri telefon

For lønmodtagere er værdien af fri telefon fortsat A-indkomst, og for indkomståret 2020 udgør værdien 2.900 kr./år eller 241,66 kr./mdr.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om skattereglerne for arbejdsgiverbetalt telefon og internet.

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om personalegoder. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os