Mange virksomheder skal fra og med 1. januar 2023 have et digitalt bogholderi.

Ny bogføringslov og ændringer i årsregnskabsloven sker i forlængelse af en politisk aftale fra juni 2021 om det fremadrettede behov for revision. Formålet er at styrke indsatsen mod snyd og bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms, herunder at dæmme op for bogholderier, som forsvinder ud i det blå.

Det får stor betydning for mange mindre virksomheder, som lige nu ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt.

Bogføringslov

Lovforslaget indeholder forslag til en ny bogføringslov. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bogføringslov er:

Opbevaring og sikkerhedskopi

Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse.

Bogføringskontrol

Hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.

Beskrivelse af procedurer

Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Udvidelse af dokumentation

Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

Markant forhøjet bødeniveau

Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis din virksomhed hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

e-bog: Sådan digitaliserer du dit bogholderi

Udfyld formularen og vi kvitterer med et eksemplar af vores e-bog “Sådan digitaliserer du dit bogholderi” i din indbakke

Hent e-bog

Årsregnskabsloven

Herudover indeholder lovforslaget forslag til bl.a. følgende ændringer i årsregnskabsloven:

  • Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
  • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år.
  • Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret.
  • Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
  • Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte også skal gives, hvis der er 0 ansatte.

 

Udover ovenstående ændringer er der foretaget en række mindre ændringer i forslaget til ny bogføringslov i forhold til den gældende lov og enkelte ændringer i årsregnskabsloven.

 

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

De foreslåede krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale gælder for regnskabsmateriale, der vedrører økonomiske transaktioner, der finder sted den 1. januar 2023 eller derefter, medmindre bogholderiets regnskabsmateriale allerede bliver opbevaret digitalt.

Vi er klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den nye bogføringslov og ændringerne i årsregnskabsloven betyder for din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os her