Folketinget vedtager lovforslag, der omhandler en ny CO₂-afgift og en omlægning af den nuværende CO₂-afgift. Det betyder, at afgiftsniveauet på CO₂-udledninger i 2030 udgør:

  • 750 kr. pr. ton udledt CO₂ for øvrige virksomheder (ikke-kvoteomfattede virksomheder)
  • 375 kr. pr. ton udledt CO₂ for CO₂-kvoteomfattede virksomheder
  • 125 kr. pr. ton udledt CO₂ for virksomheder, der bl.a. arbejder med mineralogiske processer

Alle industrivirksomheder bliver dermed påvirket af afgifterne, som gradvist vil blive implementeret fra 1. januar 2025 og frem til 2030.

 

Strukturel ændring af det afgiftssystem, vi kender i dag

De nye ændringer medfører, at energiafgifterne på brændsler som olie og naturgas bliver reduceret, mens en høj, ensartet CO2-afgift i stedet bliver indført.

Lovforslagene er en komplet omlægning af energiafgifterne til en CO2-afgift for virksomheder, der ikke er omfattet af kvotesystemet. Dette betyder, at virksomheder, som i dag får godtgjort størstedelen af energiafgiften på brændsler til “procesforbrug”, fremover skal omlægge godtgørelsen fra energiafgiften til CO2-afgiften.

Alle industrivirksomhederne vil dermed opleve en fuldstændig ændring af det nuværende afgiftssystem fra den 1. januar 2025.

Vi står klar til at hjælpe

Skriv, ring eller kig forbi til en snak om, hvad de nye CO₂-afgifter betyder for dig og din virksomhed.

Kontakt os for et godt råd.

Kontakt os