Opdateret 29.01.2021

 

Rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Lovforslag vedtaget 26. januar 2021.

Som en del af aftalen er aftalepartierne enige om, at der med afsæt i den allerede indførte momslåneordning indføres en ny låneordning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. januar 2021 og den 29. januar 2021, som dækker en ordinær indbetaling og en udskudt indbetaling.

Virksomheder kan efter anmodning til Skatteforvaltningen, som et rentefrit lån, få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioderne august og december 2020.

Anmodning om lån skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 31. marts 2021.

Likviditetsvirkningen vil kunne komme væsentligt hurtigere ud til virksomhederne end ved nye udskydelser af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Låneordningen vil blive udvidet til også at omfatte de indbetalinger af A-skat og AM-bidrag, der skal ske i februar og i marts 2021. Derudover udvides låneordningen til også at omfatte store virksomheder.

Alle virksomhedernes kan dermed anmode om, at indbetalingskravene for februar og marts 202 bliver ændret til rentefrie lån, som skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

 

Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer

Herudover foreslås det, at betalingsfristen for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. for marts, som skal indbetales 15. april, udskydes til 15. november 2021.

Det vil styrke likviditeten med ca. 1½ mia. kr. i bilbranchen, der på samme tid er udfordret af tiltagene for at mindske smittespredningen af covid-19, og at der som følge af aftale om en grøn omstilling af vejtransporten frem til 1. juni 2021 skal indbetales registreringsafgift pba. hidtil gældende regler til Skatteforvaltningen, hvorefter der vil ske evt. tilbagebetaling / efteropkrævning.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den nye rentefrie låneordning svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os