Skatterne stiger. Mange vil sikkert mene, at det ikke er nogen nyhed, men faktisk så har flere typer af skatter gennem en årrække været for nedadgående. Men når vi taler om grundskyld, så stiger skatten altså – og det er ikke fake news.

Det reelt nye er, at vi ikke skal betale skatten – i hvert fald ikke lige nu.

Hvorfor i alverden sættes skatterne så op, hvis de ikke kommer i statskassen og bliver til sundhed, børne- og ældrepleje eller nye motorveje?

Det skal man nok være politiker for at forstå, men det er selvfølgelig en kendsgerning, at vi om nogle år bliver afkrævet vores gæld til fællesskabet. Så må vi da håbe, at den i fremtiden ansvarlige afdeling for gældsinddrivelse har fået styr på procedurerne…

I martsudgaven af FACIT kan du læse om:

  • Ejendomsskatter – og indefrysning af grundskyld
  • Revisionspligt eller ej?
  • Risiko for trippelbeskatning: Rette indkomstmodtager?
  • Årsregnskabsloven er ændret – igen!
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT marts 2019

Formålet med publikationen FACIT – marts 2019 er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation her

Indhold i publikationen FACIT marts 2019

Ejendomsskatter - og indefrysning af grundskyld

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Skattestoppet fra 2001 betyder, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige, men det kan grundskylden. Mange boligejere har de senere år oplevet at skulle betale et stigende beløb i grundskyld. Det er slut nu. Allerede fra 2018 er alle eventuelle grundskyldsstigninger indefrosset automatisk.

Revisionspligt eller ej?

Er det en debat om ny vin på gamle flasker? I dele af pressen har der på det seneste igen været en del omtale af revision, og hvad dette betyder for årsregnskaber og virksomheder. Debatten har taget udgangspunkt i en undersøgelse, der af nogle parter er blevet tolket lidt forskelligt, og i Folketinget har der ligeledes være talt om et eventuelt behov for justeringer.

Rette indkomstmodtager

Risiko for trippelbeskatning: Hvem har tjent pengene? Spørgsmålet om rette indkomstmodtager opstår, når bestyrelseshonorarer, konsulenthonorarer og andre lignende indtægter faktureres fra et selskab, der ejes af den person, som udfører arbejdet, og hvor Skattemyndighederne når frem til, at indkomsten rettelig skulle have været indtægtsført hos personen selv, det vil sige hovedaktionæren. Konsekvenserne af at henføre indkomsten til et selskab, der efterfølgende ikke anses for rette indkomstmodtager, er alvorlige.

Årsregnskabsloven er ændret - igen!

- men meget er fortsat ved det gamle. Årsregnskabsloven, som er begrebsrammen for den gode regnskabsskik i Danmark, og som skal følges af stort set alle regnskabspligtige virksomheder, er endnu en gang blevet ændret. Denne gang skyldes ændringerne primært tilpasning til det bagvedliggende regnskabsdirektiv, der følger af nye fortolkningsbidrag og behov for at korrigere den nuværende implementering af direktivet. Samtidig er der givet mulighed for at anvende flere nye IFRS-standarder som fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven, ligesom rapporteringsforpligtelser i forhold til samfundsansvar er blevet ændret.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]