Ingen beskatning af fri bil

En hovedaktionær var blevet beskattet af fri bil til og med november 2010.

Den 29. november 2010 bliver bilens nummerplader afmonteret og afleveret til selskabets forsikringsmægler, bilen overgår til stilstandsforsikring og bliver herefter opbevaret i selskabets lagerlokale beliggende otte kilometer fra aktionærens bolig. Primo maj 2011 bliver bilen solgt.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at hovedaktionæren skal beskattes af fri bil i perioden med stilstandsforsikring og henviser som begrundelse herfor til to domme fra Østre Landsret i 2014.

Det har i flere år været Skattestyrelsens opfattelse, at hovedaktionærer kun kan undgå beskatning af bil, der i øvrigt var til aktionærens rådighed, hvis bilens nummerplader bliver afleveret til Motorstyrelsen.

 

Rådighedshindring er effektivt etableret – og opretholdt

Byretten i Aarhus er af den opfattelse, at hovedaktionæren ved de foretagne handlinger har godtgjort, at han ikke har haft umiddelbar adgang til en lovlig faktisk rådighed over bilen. Byretten finder, at rådighedshindringen er effektivt etableret og opretholdt.

Det er uden betydning, om der i perioden er ført kørebog, ligesom fraværet af en skriftlig aftale mellem aktionæren og selskabet om, at bilen ikke er til rådighed for privat benyttelse, ikke kunne tillægges afgørende betydning. Hovedaktionæren skal derfor ikke beskattes af fri bil i den omhandlede periode, selv om der ikke er sket aflevering af nummerpladerne til Motorstyrelsen.

 

Hvorfor når byretten i Aarhus til et andet resultat end Østre Landsret?

Den mest iøjnefaldende forskel mellem byretsdommen og dommene fra Østre Landsret i 2014 er, at i byretsdommen er nummerpladerne afmonteret og afleveret til selskabets forsikringsmægler, hvorimod nummerpladerne i sagerne for Østre Landsret fortsat sidder på bilen.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om skat og moms på dine biler.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, moms og afgifter.

Kontakt os her