Hovedaktionærer har indflydelse på både virksomhedens økonomi og på egen aflønning.

Dobbeltrollen betyder, at der er risiko for sammenblanding af hovedaktionærens privatøkonomi og virksomhedens økonomi. Der kan fx være risiko for, at værdien af goder eller udgifter ikke bliver angivet korrekt, når hovedaktionærens private udgifter og virksomhedens udgifter blandes sammen.

Derfor har Skattestyrelsen styrket en målrettet kontrol- og vejledningsindsats over for SMV’er for at sikre, at de efterlever skattereglerne.

Når styrelsen udvælger hovedaktionærer i SMV’er til kontrol, sker det gennem en såkaldt risikobaseret udsøgning, hvor hovedaktionærerne udvælges på baggrund af deres skatteoplysninger sammenholdt med seks risikoområder:

  • Private udgifter
  • Overdragelse af aktiver mellem hovedaktionær og selskab.
  • Skattefrie rejse- og kørselsgodtgørelser
  • Aktionærlån
  • Aktionærtilgodehavender
  • Værdiansættelse af frie goder

7.200 kontroller i perioden 2018-2020 har resulteret i, at hovedaktionærer og virksomheder efterfølgende har modtaget skatteopkrævninger for 253 mio. kr.

Læs mere om kontrollerne 

 

Vi står klar til at hjælpe dig

Skriv en mail, giv et kald eller kig forbi til en snak om, hvad den øgede indsats og kontrollerne betyder for dig og din virksomhed.

Det gode råd gør en forskel.

Kontakt os