Foråret er en tid med årsafslutninger og ekstra pres på – hos os og i branchen generelt. Som følge af covid-19 er arbejdet under et ekstraordinært pres i at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet.

Derfor har skatteministeren netop besluttet at udskyde samtlige oplysningsfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020, så revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at opfylde oplysningsfristerne.

 

Set i lyset af de ekstraordinære tider vi står midt i, har jeg derfor også besluttet at tage et ekstraordinært redskab i brug og få udskudt oplysningsfristerne til den 1. september i år.
– Skatteminister Morten Brødskov

 

”Revisorerne er under et meget stort pres i deres arbejde med at hjælpe virksomhederne med oplysningsfristerne på grund af coronakrisen. Set i lyset af de ekstraordinære tider vi står midt i, har jeg derfor også besluttet at tage et ekstraordinært redskab i brug og få udskudt oplysningsfristerne til den 1. september i år. Det betyder, at revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Udsættelsen vedrører alle skatteydere

Almindelige lønmodtagere mv.

Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.

Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning

Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.

Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv.

Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.

Selskaber og andre juridiske personer

Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine oplysningspligter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her