Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2019.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde.

Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Det er sådan, at udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikation

Formålet med publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 er at forklare reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Bliv klogere reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Vi står naturligvis til disposition med råd og vejledning i de konkrete situationer.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019

Rejsegodtgørelse

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Fradrag i forbindelse med rejser

Fra og med 2013 er fradraget for rejseudgifter maksimeret til 25.000 kr. pr. lønmodtager. Grænsebeløbet udgør 26.800 kr. i 2017, 27.400 kr. i 2018 og 28.000 i 2019.

Godtgørelse ved kursusdeltagelse

Der er skattefrihed for udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages: 1: fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold, 2: som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde, i øvrigt, eller når kurset gives ved ophør af et ansættelsesforhold, 3: af personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser, 4: til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse.

Dokumentationskrav ved rejse

I forbindelse med udbetaling af rejsegodtgørelse til den ansatte skal arbejdsgiveren kontrollere, om betingelserne for udbetalingen af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt.

Befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel er: 1: kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dagesreglen), 2: kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver, 3: kørsel indenfor samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel.

Hent dine skemaer til opgørelse af rejsegodtgørelse og kørselsgodtgørelse

Find dine skabeloner du kan bruge som praktiske redskaber i din hverdag. Hent skabeloner til opgørelse af rejsegodtgørelse og kørselsgodtgørelse her.

Rejsegodtgørelse

Kørselsgodtgørelse

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]