De danske skatteregler er baseret på nogle grundregler fra 1903. Siden er reglerne vokset til et yderst kompliceret regelsæt, som af og til kommer til kort med nye skatteretlige problemstillinger.

Skatterådet har nu i konkret sag (SKM2021.445.SR) bidraget lidt til, hvordan den skattemæssige behandling af modtagne goder iflg. Skatterådet bør være.

Den skattemæssige behandling af influencere er vanskelig, bl.a. grundet den vanskelige skattemæssige vurdering af, om influencere er lønmodtagere, selvstændige eller honorarmodtagere.

I den konkrete sag er der tale om en influencer, der driver virksomhed i selskabsform, hvorved det må forudsættes, at influenceren betragter sig selv om ”selvstændig”. I det bindende svar har influenceren spurgt ind til særligt to skattemæssige problemstillinger.

Skatterådet har udtalt i et bindende svar.

 

 

1: Vareprøver til promovering, testning mv. på sociale medier

Såfremt du som influencer modtager vareprøver og udelukkende anvender vareprøven (godet), fx en cykel eller lign., til promovering, testning mv. af vareprøven på fx Instagram eller YouTube – dvs. erhvervsmæssigt, vil der ikke skulle ske beskatning af vareprøven hos dig (influenceren) personligt.

Overgår vareprøven til på et tidspunkt til (helt eller delvist) at blive anvendt privat, vil der skulle ske beskatning af vareprøven.

Beskatningen skal ske til markedsværdien.

Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste influenceren at anskaffe vareprøven i almindelig fri handel. Værdiansættelsen skal ske på overdragelsestidspunktet af vareprøven. De vejledende mindstesatser for værdiansættelse af privat forbrug af en virksomheds forskellige varegrupper kan ikke finde anvendelse i selskaber.

 

2: Præmier fra konkurrencer på sociale medier

Personer, som modtager præmier fra konkurrencer på sociale medier, skal ikke beskattes, såfremt konkurrencen er omfattet af spilafgiftsloven.

Derimod er du som virksomhed forpligtet til at indeholde spilleafgift af præmien (17,5 %) for kontantgaver over 200 kr. og for andre gevinster med en værdi på over 750 kr. (fx en mobiltelefon, makeup mv.).

Hvorvidt du er omfattet af spilleafgiftsloven, afhænger af, om dine følgere betaler for deltagelse i konkurrencen, om der er tilfældighed i, hvem som vinder, og om konkurrencen er offentlig tilgængelig.

 

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om beskatningsregler for dig som influencer.

God rådgivning gør en forskel.

Kontakt os