Opdateret 16.12.2021

Rentesatser for selskabsskat for indkomståret 2021

Satserne for indkomståret 2021 udgør følgende:

  • Tillæg til restskat udgør 4,3 %
  • Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat udgør 0,2 %
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 22. marts 2021 udgør 0,1 %
  • Refusion af udbytteskat ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 22. november 2021 udgør 0,1 %
  • Tillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. november 2021 – 1. februar 2022 udgør 0,8 %

 

To typer acontoskat

Der findes to typer acontoskat:

  1. Den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen.
  2. Den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over.

Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er den 22. marts og den 22. november 2021. Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate for 2021 er den 1. februar 2022.

 

Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat udgør i 2021 et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2017, 2018 og 2019. Heraf betales halvdelen i marts og den anden halvdel i november.

Hvis selskabet får overskydende skat for indkomståret 2020, bliver denne automatisk indsat på skattekontoen til modregning i novemberraten 2021.

 

Frivillig acontoskat

Hvis de ordinære acontoskatter ikke er skønnet tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2021, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger.

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om acontoskat for dit selskab i indkomståret 2021.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os